repress

repress
repressed
repressed
Verb

Översättningar

Synonymer till repress

Hur används ordet repress

  • "China keeps down her dissidents very efficiently"

Ordet repress har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom radio
bildligt
generell
radio

Ordet repress inom generell

put down by force or intimidation

Synonymer till repress (inom generell)

Ordet repress inom radio

Synonymer till repress (inom radio)

Diskussion om ordet repress

  • - 2011-11-18

    Stävja