dampen

dampen
dampened
dampened
Verb

Ordet dampen har 5 betydelser

  • Inom film
  • Inom ålderdomlig
  • Inom musik
  • Inom bildligt
  • Inom meteorologi
film
ålderdomlig
musik
bildligt
meteorologi

Vad betyder dampen inom film ?

quieten or silence (a sound) or make (an image) less visible

Översättningar (inom film)

Synonymer till dampen (inom film)

Ordet dampen inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till dampen (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till dampen (inom ålderdomlig)

Ordet dampen inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till dampen (inom musik)

Möjliga synonymer till dampen (inom musik)

Ordet dampen inom bildligt

keep in check (a fire)

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dampen (inom bildligt)

Ordet dampen inom meteorologi

lessen in force or effect

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till dampen (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till dampen (inom meteorologi)

Diskussion om ordet dampen