appease

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet appease

appease

appease
appeased
appeased
Verb

Ordet appease har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
  • Inom generell
norgespec
meteorologi
bildligt
generell

Ordet appease inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till appease (inom norgespec)

Ordet appease inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till appease (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till appease (inom meteorologi)

Ordet appease inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till appease (inom bildligt)

Ordet appease inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till appease (inom generell)

Möjliga synonymer till appease (inom generell)

Diskussion om ordet appease