still

Okänd ordklass

Hur används ordet still

 • "Två månader efter SVT:s granskning av Michael Wijks dödsfall står utredningen i princip still."
 • "Enligt ett vittne på platsen ska det ha varit den tredje bilen som inte uppfattade att de två andra bilarna stod still vid en rondell och körde in i bilen framför."
 • "Angående påståendet att barn som inte har kunnat sitta still har kränkts skriver styrelsen :"
 • "Det är ingenting man kan sitta still med utan man måste jobba jättehårt, säger kommunalrådet Roger Fredriksson ( M )."
 • "– Det var en lugn och still avåkning, dunk-dunk och så hamnade bilen på taket, säger Billy Åkerström räddningstjänsten östra Blekinge."
 • "70 år har han ägnat åt fäktningen och han är ” still going strong ”."
 • "Vid sextiden kunde trafiken i östlig riktning släppas på, och en timme senare ungefär öppnades även trafiken i västergående riktning, efter att ha stått still i närmare två och en halv timme."
 • "Samtidigt står utredningarna om hans misstänkta kreditbedrägerier still."
 • "Han hade mest hand om sågen, men han gick bort för några år sedan så nu står den still."
 • "Tågtrafiken mellan Karlshamn och Mörrum stod tillfälligt still på torsdagsförmiddagen grund av signalfel, rapporterar Trafikverket."

Vad betyder still inom generell ?

som inte röra|rör sig; stilla

Diskussion om ordet still

still

Okänd ordklass

Hur används ordet still

 • "Två månader efter SVT:s granskning av Michael Wijks dödsfall står utredningen i princip still."
 • "Enligt ett vittne på platsen ska det ha varit den tredje bilen som inte uppfattade att de två andra bilarna stod still vid en rondell och körde in i bilen framför."
 • "Angående påståendet att barn som inte har kunnat sitta still har kränkts skriver styrelsen :"
 • "Det är ingenting man kan sitta still med utan man måste jobba jättehårt, säger kommunalrådet Roger Fredriksson ( M )."
 • "– Det var en lugn och still avåkning, dunk-dunk och så hamnade bilen på taket, säger Billy Åkerström räddningstjänsten östra Blekinge."
 • "70 år har han ägnat åt fäktningen och han är ” still going strong ”."
 • "Vid sextiden kunde trafiken i östlig riktning släppas på, och en timme senare ungefär öppnades även trafiken i västergående riktning, efter att ha stått still i närmare två och en halv timme."
 • "Samtidigt står utredningarna om hans misstänkta kreditbedrägerier still."
 • "Han hade mest hand om sågen, men han gick bort för några år sedan så nu står den still."
 • "Tågtrafiken mellan Karlshamn och Mörrum stod tillfälligt still på torsdagsförmiddagen grund av signalfel, rapporterar Trafikverket."

Vad betyder still inom generell ?

som inte röra|rör sig; stilla

Diskussion om ordet still

still

Adverb [-]

Översättningar

Hur används ordet still

 • "Två månader efter SVT:s granskning av Michael Wijks dödsfall står utredningen i princip still."
 • "Enligt ett vittne på platsen ska det ha varit den tredje bilen som inte uppfattade att de två andra bilarna stod still vid en rondell och körde in i bilen framför."
 • "Angående påståendet att barn som inte har kunnat sitta still har kränkts skriver styrelsen :"
 • "Det är ingenting man kan sitta still med utan man måste jobba jättehårt, säger kommunalrådet Roger Fredriksson ( M )."
 • "– Det var en lugn och still avåkning, dunk-dunk och så hamnade bilen på taket, säger Billy Åkerström räddningstjänsten östra Blekinge."
 • "70 år har han ägnat åt fäktningen och han är ” still going strong ”."
 • "Vid sextiden kunde trafiken i östlig riktning släppas på, och en timme senare ungefär öppnades även trafiken i västergående riktning, efter att ha stått still i närmare två och en halv timme."
 • "Samtidigt står utredningarna om hans misstänkta kreditbedrägerier still."
 • "Han hade mest hand om sågen, men han gick bort för några år sedan så nu står den still."
 • "Tågtrafiken mellan Karlshamn och Mörrum stod tillfälligt still på torsdagsförmiddagen grund av signalfel, rapporterar Trafikverket."

Vad betyder still inom generell ?

som inte röra|rör sig; stilla

Diskussion om ordet still

still

stiller
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet still

 • "scarcely a ripple on the still water"
 • "the night was still"
 • "a still wine"
 • "do you like your table water to be still or sparkling?"
 • "she laid still on her bed, contemplaining her life"
 • "Be still! Someone can hear you!"
 • "a still photograph"
 • "they all admired Cezanne's still life of apples"
 • "a still pond"
 • "still waters run deep"

Ordet still har 5 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom dryck
 • Inom lingvistik
 • Inom film
 • Inom generell
meteorologi
dryck
lingvistik
film
generell

Ordet still inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till still (inom meteorologi)

Ordet still inom dryck

not sparkling

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till still (inom dryck)

Ordet still inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till still (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till still (inom lingvistik)

Ordet still inom film

Synonymer till still (inom film)

Möjliga synonymer till still (inom film)

Ordet still inom generell

used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion

free from noticeable current

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet still

still

still
stilled
stilled
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet still

 • "he had to still his conscience"
 • "whiskeyn var destillerad hos en av Scotlands största tillverkare"
 • "still him, he mustn't be heard!"
 • "he have tried all methods but he can't still the pain"

Ordet still har 4 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom kemi
 • Inom dryck
 • Inom aktier
meteorologi
kemi
dryck
aktier

Ordet still inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till still (inom meteorologi)

Ordet still inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till still (inom kemi)

Ordet still inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till still (inom dryck)

Möjliga synonymer till still (inom dryck)

Ordet still inom aktier

lessen the intensity of; calm; as of of anxieties and fears

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till still (inom aktier)

Möjliga synonymer till still (inom aktier)

Diskussion om ordet still

still

stills
Substantiv

Översättningar (inom aktier)

Svenska

Synonymer till still (inom aktier)

Hur används ordet still

 • "in the still of the night"
 • "– Jag är mer bekymrad för att Europa står still."
 • "the police found his still in a small cabin"
 • "there used to be many stills in Sweden"
 • "they displayed several stills from the movie"
 • "he wanted some stills for a magazine ad"
 • "still waters run deep [proverb]"

Ordet still har 5 betydelser

 • Inom brittisk engelska
 • Inom kemi
 • Inom teknik
 • Inom fotografi
 • Inom dryck
brittisk engelska
kemi
teknik
fotografi
dryck

Ordet still inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till still (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till still (inom brittisk engelska)

Ordet still inom kemi

an apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till still (inom kemi)

Ordet still inom teknik

a place (factory) for destillation of spirits

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till still (inom teknik)

Ordet still inom fotografi

a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes)

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till still (inom fotografi)

Ordet still inom dryck

a state of total calmness

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till still (inom dryck)

Möjliga synonymer till still (inom dryck)

Diskussion om ordet still

still

Adverb

Översättningar (inom dryck)

Diskussion om ordet still

still

Adverb

Översättningar

Hur används ordet still

 • "an even (or still) more interesting problem"
 • "granted that it is dangerous, all the same I still want to go"
 • "still another problem must be solved"
 • "he's totally deaf but he still manage to teach"
 • "it's still warm outside"
 • "will you still love me when we're old and grey?"
 • "he sat still as a statue"
 • "time stood still"
 • "they waited stock-still outside the door"
 • "he couldn't hold still any longer"

Ordet still har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom norgespec
 • Inom kemi
 • Inom generell
allmänt
norgespec
kemi
generell

Ordet still inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till still (inom allmänt)

Möjliga synonymer till still (inom allmänt)

Ordet still inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till still (inom norgespec)

Ordet still inom kemi

with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till still (inom kemi)

Ordet still inom generell

without moving or making a sound

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till still (inom generell)

Diskussion om ordet still