över

Partikel

Översättningar

Synonymer till över

Hur används ordet över

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Och blir det så tar de över större delen av byggnaden, säger han."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."

Vad betyder över inom generell ?

riktning (via ovansidan) till andra sidan om något

Diskussion om ordet över

över

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet över

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Och blir det så tar de över större delen av byggnaden, säger han."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."

Vad betyder över inom generell ?

riktning (via ovansidan) till andra sidan om något

Möjliga synonymer till över

Diskussion om ordet över

över

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet över

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Och blir det så tar de över större delen av byggnaden, säger han."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Och blir det så tar de över större delen av byggnaden, säger han."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."

Vad betyder över inom bildligt ?

riktning (via ovansidan) till andra sidan om något

Diskussion om ordet över

över

Adverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet över

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Och blir det så tar de över större delen av byggnaden, säger han."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."

Vad betyder över inom bildligt ?

riktning (via ovansidan) till andra sidan om något

Möjliga synonymer till över

Diskussion om ordet över

över

Preposition

Hur används ordet över

 • "Jag gråter över detta"
 • "Han har kastat skräp över hela rummet"
 • "Hon lever över sina tillgångar"

Vad betyder över inom boende ?

riktning (via ovansidan) till andra sidan om något

Diskussion om ordet över