mellan

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet mellan

 • "23-åringen annonserade ut de fiktiva varorna på Tradera och på Blocket och fick köparna att sätta in mellan 1 500 och 9 100 kronor på sitt eller en kompis bankkonto."
 • "Arrangemanget pågår mellan cirka klockan 18.00 och 18.30 i Amiralitetsparken i Karlskrona."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Ett avtal mellan parterna blev klart i dag"
 • "Karjala Tournament spelas mellan den 3 och 6 november."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det är mellan 250 och 300 ärenden som kommer in."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "Och störst är skillnaden mellan kvinnor i olika delar av landet."
 • "I hela Blekinge har den siffran ökat mellan åren 2013-2015 med över fyra procent i alla kommunerna."

Vad betyder mellan inom generell ?

(''i rumslig bemärkelse'') läge begränsat av två gränser

Möjliga synonymer till mellan

Diskussion om ordet mellan

mellan

Adverb

Översättningar

Hur används ordet mellan

 • "23-åringen annonserade ut de fiktiva varorna på Tradera och på Blocket och fick köparna att sätta in mellan 1 500 och 9 100 kronor på sitt eller en kompis bankkonto."
 • "Arrangemanget pågår mellan cirka klockan 18.00 och 18.30 i Amiralitetsparken i Karlskrona."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Ett avtal mellan parterna blev klart i dag"
 • "Karjala Tournament spelas mellan den 3 och 6 november."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det är mellan 250 och 300 ärenden som kommer in."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "Och störst är skillnaden mellan kvinnor i olika delar av landet."
 • "I hela Blekinge har den siffran ökat mellan åren 2013-2015 med över fyra procent i alla kommunerna."

Vad betyder mellan inom generell, generell ?

Varje värdepappersföretag skall ha en sådan struktur och organisation att risken för att kundernas intressen skadas på grund av intressekonflikter mellan företaget och dess kunder eller mellan någon av dess kunder och någon annan kund reduceras till ett minimum. eur-lex.europa.eu

Möjliga synonymer till mellan

Diskussion om ordet mellan

mellan

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder mellan inom ekonomi ?

(''i rumslig bemärkelse'') läge begränsat av två gränser

Möjliga synonymer till mellan

Diskussion om ordet mellan

mellan

Preposition

Översättningar

Hur används ordet mellan

 • "23-åringen annonserade ut de fiktiva varorna på Tradera och på Blocket och fick köparna att sätta in mellan 1 500 och 9 100 kronor på sitt eller en kompis bankkonto."
 • "Arrangemanget pågår mellan cirka klockan 18.00 och 18.30 i Amiralitetsparken i Karlskrona."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Ett avtal mellan parterna blev klart i dag"
 • "Karjala Tournament spelas mellan den 3 och 6 november."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det är mellan 250 och 300 ärenden som kommer in."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "Och störst är skillnaden mellan kvinnor i olika delar av landet."
 • "I hela Blekinge har den siffran ökat mellan åren 2013-2015 med över fyra procent i alla kommunerna."

Vad betyder mellan inom boende ?

(''i rumslig bemärkelse'') läge begränsat av två gränser

Möjliga synonymer till mellan

Diskussion om ordet mellan