genom

Adverb

Hur används ordet genom

 • "Stress och krav på snabbare flöden genom förlossningsavdelningen skulle med andra ord kunna leda till att de kloka riktlinjer som arbetats fram inom projektet ” Säker förlossningsvård ” ställs åt sidan."
 • "På något paradoxalt sätt uppmanas den som är adopterad att hylla det land som genom sina brister gjorde det nödvändigt för barnet att ” fly ”"
 • "Björklund vill att Försvarsmakten skall gå tillbaka till att kunna sätta upp brigader genom att mobilisera reservpersonal vid krislägen."
 • "Utskottet kan ha förts bakom ljuset av Obama / Brennan i en rad fall men kan ändå välja att godkänna Brennan som CIA-chef av skälet att utskottet inte i sak har något emot besluten men ogillar att de kommit till allmänhetens kännedom genom läckor till medierna."
 • "Polisen kommunicerar med gärningsmannen, enligt uppgifter i amerikanska medier sker det genom ett ventilationsrör."
 • "Förhandlingar sker genom ett ventilationsrör."
 • "För att få samma effekt genom åtgärder uppströms skulle man också behöva anlägga ett magasin lika stort som Landvettersjöns yta och det går inte, säger han."
 • "Företagsledning i tider av snabb förändring ” och utvecklar ett nytt synsätt på hur stora teknikbaserade koncerner förnyas genom utveckling av nya affärsområden."
 • "Så kom smärtan krypande genom kroppen."
 • "Siffran han nämner är lite hög för bara utbärningen, men det visar sig att detta, som genom ett under, plötsligt är en klassisk tidningsprenumeration."
 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
 • "Tingsrätten kunde genom filmer från övervakningskameror och fotografier konstatera att passageraren utsattes för våld."
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "– Ja, idag blir det mycket trafik genom Blekinge och söndagen, påskdagen är också en stor resdag."

Vad betyder genom inom generell ?

från den ena sidan till den andra

Diskussion om ordet genom

genom

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet genom

 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
 • "Tingsrätten kunde genom filmer från övervakningskameror och fotografier konstatera att passageraren utsattes för våld."
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "– Ja, idag blir det mycket trafik genom Blekinge och söndagen, påskdagen är också en stor resdag."

Vad betyder genom inom generell ?

från den ena sidan till den andra

Möjliga synonymer till genom

Diskussion om ordet genom

genom

Preposition

Översättningar

Hur används ordet genom

 • "När en person med hemvist i Finland importerar ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat eller för den genom Finland till en annan medlemsstat eller ett tredje land, måste han stanna vid den finländska gränsen för att där ansöka om tillstånd för genomfart, varvid fordonet skall genomgå en systematisk gränskontroll som tydligt har karaktären av en kvantitativ importrestriktion eller åtgärd med motsvarande verkan. i den mening som avses i artikel 28 EG. eur-lex.europa.eu"
 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
 • "Tingsrätten kunde genom filmer från övervakningskameror och fotografier konstatera att passageraren utsattes för våld."
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "– Ja, idag blir det mycket trafik genom Blekinge och söndagen, påskdagen är också en stor resdag."
 • "De gick in genom framdörren"
 • "Genom den andra delgrunden har sökanden anfört att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att uttrycket bygg- och anläggningskontrakt i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 93/37/EEG ska tolkas oberoende av uttrycket offentlig upphandling av byggentreprenader i den mening som avses i artikel 1.a i direktivet och att kommissionen således inte har åsidosatt artikel 2.2 i direktiv 93/37/EEG genom att finna att det bygg- och anläggningskontrakt som är i fråga i det förevarande fallet omfattas av tillämpningsområdet för nämnda bestämmelse trots att den franska regeringen anser att det aktuella avtalet inte var av något direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten. eur-lex.europa."

Ordet genom har 2 betydelser

 • Inom boende
 • Inom generell
boende
generell

Vad betyder genom inom boende ?

från den ena sidan till den andra

Översättningar (inom boende)

Möjliga synonymer till genom (inom boende)

Ordet genom inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Möjliga synonymer till genom (inom generell)

Diskussion om ordet genom

genom

genomet
(-)
genomerna
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till genom (inom generell)

Hur böjs ordet genom på svenska?

Obestämd singular: genom
Bestämd singular: genomet
Bestämd plural: genomerna

Hur används ordet genom

 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
 • "Tingsrätten kunde genom filmer från övervakningskameror och fotografier konstatera att passageraren utsattes för våld."
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "– Ja, idag blir det mycket trafik genom Blekinge och söndagen, påskdagen är också en stor resdag."

Vad betyder genom inom biologi ?

arvsmassa, den totala mängden DNA i en cell

Möjliga synonymer till genom

Relaterat till genom

biologi

Diskussion om ordet genom

genom

Okänd ordklass

Hur används ordet genom

 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "Ungdomarna kan välja mellan Wales eller Italien och genom samarbetspartners i länderna får de även boende ordnat."
 • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
 • "Tingsrätten kunde genom filmer från övervakningskameror och fotografier konstatera att passageraren utsattes för våld."
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "– Ja, idag blir det mycket trafik genom Blekinge och söndagen, påskdagen är också en stor resdag."

Vad betyder genom inom generell ?

från den ena sidan till den andra

Diskussion om ordet genom