genus

genuset
genus
genusen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till genus

Hur böjs ordet genus på svenska?

Obestämd singular: genus
Bestämd singular: genuset
Obestämd plural: genus
Bestämd plural: genusen

Hur används ordet genus

 • "Utifrån vad jag kan bedöma känns det ungefär som en S-budget, där bland annat sjukvården får stå tillbaka på bekostnad av kulturen och där genus går före naturvetenskap."
 • "Nu ska därför alla anställda inom räddningstjänsten Dala Mitt utbildas och diskutera i frågor som rör normer och makt, kön / genus, jämställdhetsintegrering, maskulinitetsnormer och icke-diskriminering."
 • "Syftet med Polhemsskolans demokrativecka är att informera och engagera eleverna inte bara om politiska partier, utan även om fördomar, främlingsfientlighet, homosexualitet och genus."
 • "Vad ska jag välja, ska jag sätta mig med barnen eller ska jag dokumentera eller ska jag fortbilda mig inom matematik eller genus."
 • "– Vi har skrivelser i våra kriterier där kropp, genus och etnicitet är centrala begrepp och genomlyser i vår verksamhet."
 • "– Vi försöker blanda så mycket vi kan, både genus och genrer, så det blir allt från hardcorepunk till trallpunk, säger Evelina Mattsson som är medarrangör."
 • "Utifrån litteratur inom genus fick pedagogerna idén att kritiskt granska sig själva i arbetet."
 • "– Det var en superviktig strategi att alliera sig med män som rösträttsförespråkare eftersom det var de som satt på makten, berättar Josefin Rönnbäck, universitetslektor i Luleå som forskat om genus, demokrati och medborgarskap."
 • "– Det fanns en rädsla för att kvinnor faktiskt skulle påverka politiken och införa förändringar som hotade det patriarkala samhället, säger Josefin Rönnbäck universitetslektor i Luleå som forskat kring demokrati och genus."
 • "– I år har vi inte tänkt genus utan utgått från vår kravprofil med tanke på de utmaningar som väntar klubben."

Ordet genus har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder genus inom generell ?

indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser på basis av deras benägenhet att dela ut kongruens till sina dependenter

Ordet genus inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till genus (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till genus (inom lingvistik)

Relaterat till genus (inom lingvistik)

biologi

Diskussion om ordet genus

 • - 2013-07-15

  politiskt vinkat förslag. gör det neutralt...

 • - 2018-04-02

  snäll

genus

Substantiv

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Hur används ordet genus

 • "ignore the genus communism"

Ordet genus har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom zoologi
utbildning
zoologi

Vad betyder genus inom utbildning ?

(biology) taxonomic group containing one or more species

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till genus (inom utbildning)

Ordet genus inom zoologi

a general kind of something

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till genus (inom zoologi)

Diskussion om ordet genus