livsform

livsformen
livsformer
livsformerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet livsform på svenska?

Obestämd singular: livsform
Bestämd singular: livsformen
Obestämd plural: livsformer
Bestämd plural: livsformerna

Hur används ordet livsform

  • "Tanken är att varenda namngiven livsform – samtliga djur, växter, svampar och bakterier – ska få en egen sida på nätet med beskrivningar av dess utseende, livscykel och ekologi."
  • "Hela hans livsform är en del av hans konstverk."
  • "Motiveringen lyder : ” För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform. ”"
  • "I Netflix-serien Dark möjliggör mörk materia tidsresor och i Star Trek har mörk materia getts blandade egenskaper : i bland är det en livsform, ibland är det beståndsdelarna i en asteroid."
  • "” För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform ”, så lyder motiveringen för Olga Tokarczuk."
  • "” För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform. ” Så lyder Svenska Akademiens motivering av Olga Tokarczuk."
  • "Hon får priset för ” en berättarkonst som med encyklopedisk lust beskriver gränsöverskridandet som livsform ”."
  • "Att det sedan skulle förekommer hos en art som vi aldrig föreställt oss, en lägre livsform, en släkting till snigeln."
  • "Att observera liv i en annan galax med dagens instrument skulle kräva en livsform som satt sitt avtryck i flera stjärnsystem, något som inte ens vi människor gjort ännu :"
  • "Det vill säga en livsform som kunde leva enbart på sten och luft."

Vad betyder livsform inom generell ?

något som kan anses vara vid liv, med eller utan medvetande

Relaterat till livsform

biologi

liv

Diskussion om ordet livsform