uralstring

uralstringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet uralstring

  • "Han var övertygad om att ålen uppstod ur intet, ur gyttjan, genom så kallad uralstring – den numera motbevisade teorin om att något levande kan uppstå ur död materia."

Rim på uralstring

Vad betyder uralstring inom generell ?

spontan generering av levande materia

Relaterat till uralstring

biologi

Diskussion om ordet uralstring