liv

livet
liv
liven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till liv

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet liv på svenska?

Obestämd singular: liv
Bestämd singular: livet
Obestämd plural: liv
Bestämd plural: liven

Hur används ordet liv

 • "han levde ett långt liv"
 • "ta någons liv"
 • "på liv och död"
 • "Fördraget om Europeiska unionen stärker unionsmedborgarskapet och förbättrar ytterligare unionens demokratiska funktionssätt bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv... eur-lex.europa.eu"
 • "Efter den händelsen ska Michael Wijk ha fruktat för sitt liv."
 • "– Det är ett jättestort problem och vissa sätter till och med sitt liv på spel, säger Marthin Latvalehto, 22 år, från Nättraby."
 • "” Vill leva ett lyckligt liv ”"
 • "Hon försöker verkligen få liv i patienten, säger Meta Ottosson och skrattar."
 • "Nu hjälper han skolbarn i Kenya till ett drägligare liv."
 • "Jag ville bara byta ort och liv, säger Charlotta."
 • "Kvinnans liv gick dock inte att rädda."
 • "– Det är första gången jag har fått vara Lucia i hela mitt liv."
 • "Skolor är skyldiga att aktivt förebygga nätmobbning och nätkränkningar men 23 procent av eleverna i Skåne och Blekinge uppger att deras lärare aldrig har frågat om deras liv eller vardag på nätet."
 • "Sedan dess är det många som vill hjälpa honom tillbaka till ett så bra liv som möjligt."
 • "hon bar en balklänning med ett välsittande liv"

Ordet liv har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom kläder, biologi
 • Inom ekonomi
 • Inom matematik
 • Inom poetisk
 • Inom generell
allmänt
kläder, biologi
ekonomi
matematik
poetisk
generell

Vad betyder liv inom allmänt ?

existens

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till liv (inom allmänt)

Möjliga synonymer till liv (inom allmänt)

Relaterat till liv (inom allmänt)

tillvaro

Ordet liv inom kläder, biologi

livstycke

Översättningar (inom kläder, biologi)

Engelska
 • bodice Ungefär  [ kläder ]

Synonymer till liv (inom kläder, biologi)

 • midja [ anatomi, kropp ]

Relaterat till liv (inom kläder, biologi)

biologi

Ordet liv inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till liv (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till liv (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till liv (inom ekonomi)

Ordet liv inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till liv (inom matematik)

Ordet liv inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till liv (inom poetisk)

Möjliga synonymer till liv (inom poetisk)

Ordet liv inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till liv (inom generell)

Uttryck till liv (inom generell)

Ord i uttryck för liv (inom generell)

Möjliga synonymer till liv (inom generell)

Möjliga synonymer till liv (inom generell)

Diskussion om ordet liv