ras

raset
ras
rasen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ras på svenska?

Obestämd singular: ras
Bestämd singular: raset
Obestämd plural: ras
Bestämd plural: rasen

Hur används ordet ras

 • "När drift- och serviceförvaltningen nu gått igenom byggnaderna vid Tullskolan har man observerat ett flertal ställen där det finns risk för ytterligare ras."
 • "Några kommuner som klättrat är Berg, Bräcke, Mörbylånga och Ängelholm, medan Kungälv, Eskilstuna och Östra Göinge stått för stora ras sedan förra årets lista."
 • "Risk för fler ras från skolbyggnad"
 • "Efter händelsen har nu skolan besiktigats och ett flertal ställen har observerats där det finns risk för ytterligare ras, rapporterar Blekinge Läns Tidning."
 • "För att ta reda på vilken ras av potatiskräfta det handlar om har det tagits prover som skickats på analys."
 • "Det handlar främst om risker som ras, skred, erosion, bortspolning och översvämning, säger Lovisa Lundgren, som är nationell planerare på Trafikverket, till iperspektiv.se."
 • "Berget har tätats för att undvika läckor och sten har säkrats för att slippa ras."
 • "– Det är svårt att säga vad det är för typ av ras."
 • "För den konsult som kontrollerat detta kan inte garantera 100 procentig bärighet och då väljer vi att stänga för att inte ha människor i byggnaden om det skulle bli ett ras, säger Anders Kumlin, fastighetschef Karlskrona kommun."
 • "Vi beaktar även riskerna för ras, skred och erosion, säger Sandra Bizzozero."

Ordet ras har 3 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom generell
 • Inom sport
biologi
generell
sport

Vad betyder ras inom biologi ?

gruppering av individer i en art beroende på ärftliga egenskaper, används huvudsakligen om människor och de djur som människan avlat fram olika raser på; (''vetenskapligt'') ibland om andra underarter, även om detta i strikt taxonomisk mening är felaktigt

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till ras

Relaterat till ras

omvälvning

våldsamhet

Ordet ras inom generell

Översättningar

Synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

Ordet ras inom sport

Översättningar

Synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

ras

rasen
raser
raserna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: BetacommandBot

Hur böjs ordet ras på svenska?

Obestämd singular: ras
Bestämd singular: rasen
Obestämd plural: raser
Bestämd plural: raserna

Ordet ras har 3 betydelser

 • Inom zoologi, biologi
 • Inom allmänt
 • Inom data
zoologi, biologi
allmänt
data

Vad betyder ras inom zoologi, biologi ?

Fotograf: BetacommandBot
gruppering av individer i en art beroende på ärftliga egenskaper, används huvudsakligen om människor och de djur som människan avlat fram olika raser på; (''vetenskapligt'') ibland om andra underarter, även om detta i strikt taxonomisk mening är felaktigt

Översättningar

Synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

Ordet ras inom allmänt

Översättningar

Synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

Ordet ras inom data

Synonymer till ras

Möjliga synonymer till ras

ras

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet ras

 • "När drift- och serviceförvaltningen nu gått igenom byggnaderna vid Tullskolan har man observerat ett flertal ställen där det finns risk för ytterligare ras."
 • "Några kommuner som klättrat är Berg, Bräcke, Mörbylånga och Ängelholm, medan Kungälv, Eskilstuna och Östra Göinge stått för stora ras sedan förra årets lista."
 • "Risk för fler ras från skolbyggnad"
 • "Efter händelsen har nu skolan besiktigats och ett flertal ställen har observerats där det finns risk för ytterligare ras, rapporterar Blekinge Läns Tidning."
 • "För att ta reda på vilken ras av potatiskräfta det handlar om har det tagits prover som skickats på analys."
 • "Det handlar främst om risker som ras, skred, erosion, bortspolning och översvämning, säger Lovisa Lundgren, som är nationell planerare på Trafikverket, till iperspektiv.se."
 • "Berget har tätats för att undvika läckor och sten har säkrats för att slippa ras."
 • "– Det är svårt att säga vad det är för typ av ras."
 • "För den konsult som kontrollerat detta kan inte garantera 100 procentig bärighet och då väljer vi att stänga för att inte ha människor i byggnaden om det skulle bli ett ras, säger Anders Kumlin, fastighetschef Karlskrona kommun."
 • "Vi beaktar även riskerna för ras, skred och erosion, säger Sandra Bizzozero."

Vad betyder ras inom nedsättande ?

gruppering av individer i en art beroende på ärftliga egenskaper, används huvudsakligen om människor och de djur som människan avlat fram olika raser på; (''vetenskapligt'') ibland om andra underarter, även om detta i strikt taxonomisk mening är felaktigt

Översättningar

Möjliga synonymer till ras

RAS

Substantiv

Vad betyder RAS inom förkortning, data ?

Random Access Storage, Reader Admission System, Reliability, Availability and Serviceability, Remote Access Service, Row Address Select

Synonymer till RAS