genre

[ˈɧaŋɛr]
genren
genrer
genrerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • genre  [ kultur ]
 • bag  [ slang ]

Synonymer till genre

Hur uttalas ordet genre?

[ˈɧaŋɛr]

Hur böjs ordet genre på svenska?

Obestämd singular: genre
Bestämd singular: genren
Obestämd plural: genrer
Bestämd plural: genrerna

Hur används ordet genre

 • "Esoterisk poesi är inte min genre/grej"
 • "– Han gjorde ju föreställningar här under sin aktiva karriär, men jag vet inte ... det var kanske inte riktigt rätt genre, säger Christina Berup."
 • "Enligt kårens chef Tomas Hjortenhammar skulle ett beslut om att lägga ner musikkåren innebär döden för försvarsmusiken som genre i Sverige."
 • "Förändrad genre"
 • "Humor är deras genre och tusentals har sett deras scenshower i Karlshamn."
 • "Renqvist var en av våra största skulptörer i sin genre och har varit representerad på Venedig-biennalen,"
 • "– Folkmusik är en viktig genre för P2."
 • "Vidare anser akademien att Nils-Erik Sparf ” intar en särställning med sina oförutsägbara, alltid berörande tolkningar, oavsett genre och konserttillfälle ”."
 • "För första gången tar hon sig an någon annans manus och byter genre."
 • "Musiker från hela världen kommer hit på grund av den speciella miljön, och att arrangemanget är välkänt i sin genre."
 • "“ Den har varit väldigt stor i sin genre ” – SVT:s reporter om Vinterfest"

Vad betyder genre inom typografi ?

Genre (svenskt uttal /ˈɧaŋer/ av franska, genre /ʒɑ̃ʀ/, "sort" eller "typ") är en beteckning för konstnärlig art, slag eller grupp inom en konstform, med avsikt att kategorisera olika kulturella uttryckssätt inom konstformen http://sv.wikipedia.org/wiki/Genre

Möjliga synonymer till genre

Diskussion om ordet genre

 • - 2018-04-02

  snäll

genre

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet genre

genre

genres
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet genre

 • "The novel's genre mixes crime and comedy"

Vad betyder genre inom kultur ?

A class of artistic endeavor having a characteristic form or technique

Möjliga synonymer till genre

Diskussion om ordet genre