stämpel

stämpeln

stämplar

stämplarna

Substantiv
stämpel
  • "Han satte dit sin godkännandestämpel på papperet"

Synonymer