beteckning

beteckningen
beteckningar
beteckningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till beteckning

Hur böjs ordet beteckning på svenska?

Obestämd singular: beteckning
Bestämd singular: beteckningen
Obestämd plural: beteckningar
Bestämd plural: beteckningarna

Hur används ordet beteckning

  • "Alla ålryssjor som inte är märkta med en licenshavares beteckning beslagtas och förstörs."
  • "Huset kallas officiellt för ” informationspaviljong ” men Statens Fastighetsverk, som stått för bygget, har också en annan beteckning på den bruna boden : ” grov kalkylmiss ”."
  • "De menar också att det blir vilseledande för patienterna att byta beteckning från jourcentral till närakut."
  • "Cinema Strike är namnet på eventet, en beteckning som inte helt oväntat har en koppling till datorspelet Counter Strike, närmare bestämt varianten Global Offensive."
  • "Sen ska vi försöka fastställa en nationalitet på planet, om det är en tysk beteckning på planet kan det ha ett museivärde, säger Per Hedlund."
  • "Oavsett beteckning bedömer tingsrätten att det funnits en påtaglig risk att vapnen skulle komma till användning eftersom mannen är fullvärdig medlem i Bandidos."
  • "På skärmen står SkyECC.EU – en beteckning som Sky inte ska ha använt i sin app."
  • "Nu får klasserna en ny beteckning, 1,2 och 3."
  • "I Sverige finns tre olika märkningar på livsmedel : skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet."
  • "Därför behövs socialkonservatismen som övergripande ideologisk beteckning."

Rim på beteckning

Vad betyder beteckning inom typografi ?

kod, till exempel en kombination av ett eller några få skrivtecken (som vanligen inte bildar ett ord), eller en figur, som man bestämt sig för att använda för att identifiera (beteckna) något

Möjliga synonymer till beteckning

Relaterat till beteckning

beteckning

betydelse

benämning

Diskussion om ordet beteckning