tillämpning

tillämpningen
tillämpningar
tillämpningarna
Substantiv [n]

Synonymer till tillämpning

Hur böjs ordet tillämpning på svenska?

Obestämd singular: tillämpning
Bestämd singular: tillämpningen
Obestämd plural: tillämpningar
Bestämd plural: tillämpningarna

Hur används ordet tillämpning

  • "Mot bakgrund av vad som nu framkommit kan jag konstatera att vi brustit i vår tillämpning av de fastställda riktlinjerna, vilket jag just nu inte kan annat än beklaga, skriver Per Jonsson, chef för drift- och serviceförvaltningen."
  • "– Jag tolkar det som att de har sanktionerat fotsatt tillämpning av VA-taxan som den är beskriven i dokumentet, säger han."
  • "Arbetsförmedlingens presssektreterare Kristina Mångård säger på telefon till Blekingenytt att det har blivit en skarpare tillämpning av regelverket, i och med regeringsskiftet hösten 2007."
  • "I mina ögon visar det att vi har en rättssäker och enhetlig tillämpning kring hur och i vilken omfattning vi bör agera, säger Anna Berggrund, tillförordnad direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen."
  • "Trafikverkets interna tillämpning av regelverket hotar landsvägscykel som motionsform ”, säger Karlsson."
  • "Dessutom kan ekonomipriset ibland faktiskt vara det som har störst praktisk tillämpning i våra dagliga liv."
  • "KPMG:s informationsdirektör i Sverige, Björn Bergman, skriver i ett mejl till SVT Nyheter att ” KPMG:s skattekonsulter i Sverige har fått en fråga om att utreda den svenska skatterättens tillämpning på en tysk utdelningsstruktur."
  • "Att konkurrera med en mjukare tillämpning av skatteregler sker också som konkurrens medel mellan stater."
  • "” Det har konstaterats att Bo Lundgrens tjänstepension samordnats efter en icke korrekt tillämpning … Efter att ärendet diskuterats vid myndighetsdialog med Socialdepartementet beslutas att den tillämpning som skett i ärendet inte ska ändras ”, skrev SPV:s dåvarande generaldirektör Ann-Christin Nykvist i en tjänsteanteckning 2014."

Vad betyder tillämpning inom medicin ?

det att tillämpa; användning av teori eller metod för praktiskt ändamål

Relaterat till tillämpning

logik

betydelse

relation

handledning

verksamhet