påstöt

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till påstöt

drivning

motiv

anbud

handledning

framdrivning