stampning

stampningen
stampningar
stampningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet stampning på svenska?

Obestämd singular: stampning
Bestämd singular: stampningen
Obestämd plural: stampningar
Bestämd plural: stampningarna

Ordet stampning har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom valuta
sjöfart
valuta

Vad betyder stampning inom sjöfart ?

av fartyg om fartyg i hård sjö

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Relaterat till stampning (inom sjöfart)

drivning

ljudstöt

Ordet stampning inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Möjliga synonymer till stampning (inom valuta)

Diskussion om ordet stampning