drev

[dre:v]
drevet
drev
dreven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till drev

Hur uttalas ordet drev?

[dre:v]

Hur böjs ordet drev på svenska?

Obestämd singular: drev
Bestämd singular: drevet
Obestämd plural: drev
Bestämd plural: dreven

Hur används ordet drev

 • "Skyttar får inte lämna sina platser förrän drevet är över"
 • "Ett drev är en jakt då drevkarlar tvingar viltet att fly i riktning mot jägaren"
 • "Nils Lindström drev en tobakshandel i Asarum när han kom på att han ville spara vissa av de löpsedlar han haft uppe."
 • "Familj drev knarkbutik – får fängelse"
 • "Så vi jobbade fram detta och vi såg ganska snabbt vilka fördelar vi skulle dra av sammanslagningen, säger Mikael Lagman, ledamot i sportgruppen och en av dem som drev igenom sammanslagningen."
 • "Samtidigt drev han en möbelfirma och uppfostrade tre barn tillsammans med hustrun Maj, som även hon lockades in i akrobatiken."
 • "Men jag tror att varje journalist skulle må bra av att vara med om det jag var med om, de mekanismer som styr ett drev, dramaturgin ett drev följer och att stå på andra sidan."
 • "Men jag tror att varje journalist skulle må bra av att vara med om det jag var med om, de mekanismer som styr ett drev, dramaturgin ett drev följer och att stå på andra sidan."
 • "Enligt stämningsansökan, som skickats till Skaraborgs tingsrätt, har det förekommit omfattande skadegörelse mellan hösten 2015 och våren 2017 då Jokarjo drev ett boende på anläggningen."
 • "Där drev han i 24 år en reklambyrå."
 • "Bolaget som drev hemmet gick efter stängningen i konkurs men sålde avtalet med Hörby kommun för en krona till ett annat Karlshamnsbaserat bolag."
 • "Handlare drev djurbutik – utan tillstånd"
 • "Du vrider drevet en gång medurs"
 • "Den större mekanismen kallas för kugghjul"
 • "Drevet behöver inte flyttas från maskinen för inspektion av tänderna"
 • "Drevet användes för att dikta fogarna"

Ordet drev har 4 betydelser

 • Inom jakt
 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
jakt
teknik
sjöfart
teknik

Vad betyder drev inom jakt ?

jaktmetod där en större grupp deltagare med hjälp av höga ljud och skrämseltaktik föser bytet mot en beväpnad grupp jägare; även om gruppen som utför den uppgiften

Översättningar (inom jakt)

Engelska

Möjliga synonymer till drev (inom jakt)

Relaterat till drev (inom jakt)

anskaffning

Vanlig betydelse av ordet drev inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till drev (inom teknik)

Relaterat till drev (inom teknik)

förbindelsemedel

Mindre vanlig betydelse av ordet drev inom sjöfart

rep som används för tätning på ett fartygs sidor

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till drev (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till drev (inom sjöfart)

Relaterat till drev (inom sjöfart)

tråd

Ovanlig betydelse av ordet drev inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till drev (inom teknik)

Relaterat till drev (inom teknik)

drivning

Diskussion om ordet drev

driva

driver
drev
drivit
Verb

Hur böjs ordet driva på svenska?

Presens: driver
Preteritum: drev
Supinum: drivit

Hur används ordet driva

 • "Erik driver korna till ladugården."
 • "Han driver henne till vansinne."
 • "Han drev omkring och såg mycket nöjd ut med sig själv."
 • "November var inte en bra månad att driva omkring på det här sättet."
 • "Erin och hennes mamma drev omkring norra Brasilien i två veckor."
 • "Hon drev genom Europa."
 • "Han hade ingenting att göra utan drev omkring i staden i timtal."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Vattnet driver kvarnhjulet"
 • "Här är en ritning över mekanismen som driver lokomotivet"
 • "Hon drevs till brott av hunger"
 • "Jag undrar vad som driver honom till..."
 • "Maskinen drevs av elektricitet."
 • "Vad fordras det för att driva ett bolag?"
 • "Han driver landets mest välbesökta restaurang"
 • "En fiskare måste kunna laga sina nät och driva fogarna i hans båt"
 • "Han försökte driva spiken i trädet."
 • "Facket drev igenom sina krav."
 • "Hennes föräldrar drev henne att gifta sig."
 • "Jag har inte för avsikt att driva saken vidare."

Ordet driva har 7 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sjöfart
bildligt
vardagligt
musik
generell
medicin
byggnadskonst
sjöfart

Vad betyder driva inom bildligt ?

föras omkring utan egen vilja; irra

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till driva (inom bildligt)

Ordet driva inom vardagligt

drivas ihop

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till driva (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till driva (inom vardagligt)

Ordet driva inom generell

driva ned, driva in, driva igenom; tvinga ngn/ngt föra

Översättningar (inom generell)

Synonymer till driva (inom generell)

Ordet driva inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till driva (inom medicin)

Ordet driva inom byggnadskonst

göra båt vattentät.

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Ordet driva inom sjöfart

driva ur kurs

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till driva (inom sjöfart)

Diskussion om ordet driva