explosion

explosionen
explosioner
explosionerna
Substantiv [n]

Synonymer till explosion

Hur böjs ordet explosion på svenska?

Obestämd singular: explosion
Bestämd singular: explosionen
Obestämd plural: explosioner
Bestämd plural: explosionerna

Hur används ordet explosion

 • "Det var bara tur att det inte blev en omedelbar explosion."
 • "– Den skulle landa 200 meter bort, men jag måste ha riktat bössan fel och så blev det explosion."
 • "En person skadades och en byggnad fick utrymmas efter en explosion på marinbasen i Karlskrona strax innan midnatt."
 • "Nationella bombskyddet kallades till Holmsjö under söndagen efter en explosion i en lastbil vid 15:40-tiden."
 • "En explosion inifrån en hyreslägenhet i Ronneby hördes vid lunchtid i dag över bostadsområdet och polis och räddningskår kallades till platsen."
 • "Polisen i Karlskrona vill i nuläget inte kommentera den eventuella kopplingen mellan nattens explosion och ägaren av bilen."
 • "– Eftersom det vi ser bara är toppen på ett isberg så tror jag att orden explosion och epidemi inte är fel, säger Peter Valverius, till"
 • "Enligt polisens ledningskommunikationscentral hördes vid 12.30-tiden en kraftig explosion och tre personer ska därefter ha setts lämna platsen."
 • "Orsaken till att det sjönk var en explosion när fartyget låg vid Karsholmen för lastning."
 • "Det som polisen fått in mest av under amnestin är tändmedel, vilket används för att starta en explosion."
 • "Det var bara tur att det inte blev en omedelbar explosion."
 • "– Den skulle landa 200 meter bort, men jag måste ha riktat bössan fel och så blev det explosion."
 • "En person skadades och en byggnad fick utrymmas efter en explosion på marinbasen i Karlskrona strax innan midnatt."
 • "Nationella bombskyddet kallades till Holmsjö under söndagen efter en explosion i en lastbil vid 15:40-tiden."
 • "En explosion inifrån en hyreslägenhet i Ronneby hördes vid lunchtid i dag över bostadsområdet och polis och räddningskår kallades till platsen."
 • "Polisen i Karlskrona vill i nuläget inte kommentera den eventuella kopplingen mellan nattens explosion och ägaren av bilen."
 • "– Eftersom det vi ser bara är toppen på ett isberg så tror jag att orden explosion och epidemi inte är fel, säger Peter Valverius, till"
 • "Enligt polisens ledningskommunikationscentral hördes vid 12.30-tiden en kraftig explosion och tre personer ska därefter ha setts lämna platsen."
 • "Orsaken till att det sjönk var en explosion när fartyget låg vid Karsholmen för lastning."
 • "Det som polisen fått in mest av under amnestin är tändmedel, vilket används för att starta en explosion."

Vad betyder explosion inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
våldsam händelse där ett föremål förstöra|förstörs genom att en radiellt utåtriktad kraft kastar iväg dess beståndsdelar

Möjliga synonymer till explosion

Relaterat till explosion

ljudstyrka

drivning

ljudstöt

våldsamhet

fara

framdrivning

underlighet

överkänslighet

överraskning

omvälvning

Diskussion om ordet explosion

explosion

explosions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet explosion

 • "The explosion of the firecrackers awoke the children"

Ordet explosion har 3 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom bildligt
 • Inom meteorologi
dryck
bildligt
meteorologi

Vad betyder explosion inom dryck ?

A violent release of energy caused by a chemical or nuclear reaction the act of exploding or bursting something

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till explosion (inom dryck)

Möjliga synonymer till explosion (inom dryck)

Ordet explosion inom bildligt

a sudden increase

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till explosion (inom bildligt)

Ordet explosion inom meteorologi

The action of exploding explosives, a nuclear bomb ecc

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till explosion (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till explosion (inom meteorologi)

Diskussion om ordet explosion