crack

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet crack

 • "Det var när drogen crack fick fotfäste på 1990-talet som gängrivaliteten och dödsskjutningarna tog fart på allvar i många amerikanska städer."
 • "I klippet ovan hör du bland annat Peter Johansson kommentera att någon liknat skulpturen vid ” en smurf på crack ”."
 • "Konstnären om den omdiskuterade skulpturen – liknats vid smurf på crack"
 • "Nya inspelningar som visar honom röka crack har dykt upp."
 • "Barn och äldre som prostituerar sig runt arenabygget i São Paulo har alla en sak gemensamt : de röker crack, rökkokain."
 • "Rob Ford blev världskänd när han förra året erkände att han rökt crack, en form av kokain, efter att en videoinspelning av borgmästaren där han sågs röka från en crackpipa cirkulerat."
 • "Reportrar från The Globe and Mail har nu, enligt tidningen, sett en video där Ford så sent som i lördags röker vad som verkar vara crack."
 • "Även andra VM-värdstäder från Porto Alegre i söder till Fortaleza i norr pekas crack ut som en av bovarna bakom den ökade barnprostitutionen."
 • "Sågs röka crack – igen"
 • "45-årige Ford avbröt sin återvalskampanj och har under den senaste tiden befunnit sig på avvänjningsklinik, efter att ha erkänt att han rökt crack och därefter gjort sig skyldig till en rad klavertramp."

Vad betyder crack inom generell ?

/rent/ kokain

Diskussion om ordet crack

crack

crack
cracked
cracked
Verb

Översättningar

Hur används ordet crack

 • "The glass cracked when it was heated"
 • "His gun cracked"
 • ""The teacher cracked him across the face with a ruler""
 • "The glass cracked"
 • "heat and light cracked the back of the leather chair"

Ordet crack har 6 betydelser

 • Inom nedsättande
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom bildligt
 • Inom kemi
nedsättande
vardagligt
generell
data
bildligt
kemi

Vad betyder crack inom nedsättande ?

break partially but keep its integrity

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till crack (inom nedsättande)

Vanlig betydelse av ordet crack inom vardagligt

make a very sharp explosive sound

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till crack (inom vardagligt)

Ordet crack inom generell

hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise:

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Vanlig betydelse av ordet crack inom data

cause to become cracked

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till crack (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet crack inom bildligt

become fractured; break or crack on the surface only

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till crack (inom bildligt)

Möjliga synonymer till crack (inom bildligt)

Ordet crack inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Diskussion om ordet crack

crack

cracks
Substantiv

Synonymer till crack (inom kemi)

Hur används ordet crack

 • "He opened the window a crack"
 • "the crack of a whip"
 • "he heard the cracking of the ice"
 • "he took a crack at it"

Ordet crack har 7 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom anatomi
 • Inom vapen
 • Inom spel
 • Inom medicin
 • Inom sport
 • Inom typografi
dryck
anatomi
vapen
spel
medicin
sport
typografi

Vad betyder crack inom dryck ?

a sudden sharp noise

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till crack (inom dryck)

Möjliga synonymer till crack (inom dryck)

Ordet crack inom anatomi

a long narrow opening

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till crack (inom anatomi)

Ordet crack inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till crack (inom vapen)

 • shot [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till crack (inom vapen)

Ordet crack inom spel

a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something

Översättningar (inom spel)

Synonymer till crack (inom spel)

Möjliga synonymer till crack (inom spel)

Ordet crack inom medicin

a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till crack (inom medicin)

Ordet crack inom sport

a usually brief attempt

Översättningar (inom sport)

Synonymer till crack (inom sport)

Möjliga synonymer till crack (inom sport)

Ordet crack inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till crack (inom typografi)

Möjliga synonymer till crack (inom typografi)

Diskussion om ordet crack

crack

Adjektiv

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till crack (inom typografi)

Hur används ordet crack

 • "a crack shot"

Möjliga synonymer till crack

Diskussion om ordet crack