bid

bid
bid
bidden
Verb

Översättningar

Synonymer till bid

Hur används ordet bid

 • "bid farewell"
 • "The prophet bid all people to become good persons"
 • "His campaign bid for the attention of the poor population"

Ordet bid har 5 betydelser

 • Inom kortspel
 • Inom vardagligt
 • Inom handel
 • Inom media
 • Inom generell
kortspel
vardagligt
handel
media
generell

Vad betyder bid inom kortspel ?

make a demand in card games, as for a card or a suit or a show of hands

Översättningar (inom kortspel)

Svenska

Synonymer till bid (inom kortspel)

Möjliga synonymer till bid (inom kortspel)

Ordet bid inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bid (inom vardagligt)

Ordet bid inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till bid (inom handel)

Möjliga synonymer till bid (inom handel)

Ordet bid inom media

ask for or request earnestly

Översättningar (inom media)

Synonymer till bid (inom media)

Möjliga synonymer till bid (inom media)

Ordet bid inom generell

make a bid for

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bid (inom generell)

Diskussion om ordet bid

bid

bids
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till bid (inom generell)

Hur används ordet bid

 • "he made a bid to gain attention"

Ordet bid har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
bildligt
sport
militärväsen

Vad betyder bid inom bildligt ?

a proposal to buy at a specified price

Översättningar (inom bildligt)

Svenska
 • bud  [ ekonomi ]
 • anbud  [ ekonomi ]

Synonymer till bid (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bid (inom bildligt)

Ordet bid inom sport

an attempt to get something

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till bid (inom sport)

Ordet bid inom militärväsen

(bridge) the number of tricks a bridge player is willing to contract to make

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till bid (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till bid (inom militärväsen)

Diskussion om ordet bid