investment

investments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till investment

Ordet investment har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
militärväsen
ekonomi
generell

Vad betyder investment inom militärväsen ?

omringning av en fästning

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till investment (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till investment (inom militärväsen)

Ordet investment inom ekonomi

money that is invested with an expectation of profit

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till investment (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till investment (inom ekonomi)

Ordet investment inom generell

outer layer or covering of an organ or part or organism

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet investment