try

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet try

 • "Yetman kom till klubben sent i höstas och fick ett så kallat try out-kontrakt fram till jul."
 • "– Vi har till en början skrivit ett try out-kontrakt fram till jul och därefter görs en utvärdering om han ska stanna kvar, meddelar klubben."
 • "Olofströms IK har värvat spelaren på en try out-kontrakt till årsskiftet, som sedan kan förlängas säsongen ut."
 • "Hon har ett try out-kontrakt med klubben."
 • "“ They try to get her to agree to keeping the whole thing quiet, claiming that it is out of consideration for her and her family, but in reality, the way I see it, it is the Catholic Church they are trying to protect, ” says Sven-Erik Alhem."
 • "I ll try to stick to something mildly comprehensible. ”"
 • "Fredrik Fogelberg now sued the municipality, to try to get back his parents lost money."
 • "In the beginning you try to be strong and ignore it."
 • "Han har enligt Sportbladet tagits ut till Ceska Cup i slutet av april i en så kallad try out för VM."
 • "Tills vidare har Kyle Beach ett try out-kontrakt där 23-åringen har tre veckor på sig att visa vad han går för."

Vad betyder try inom botanik ?

buskväxt

Diskussion om ordet try

 • - 2008-03-28

  svenska ordet try (botanik)

 • - 2008-09-18

  to try

try

tried
tried
try
Verb

Hur används ordet try

 • "Try these new crackers"
 • "Try on this sweater to see how it looks"
 • "He tried to shake off his fears"
 • "He sought to improve himself"
 • "I've been sorely tried by these students"
 • "You are trying my patience!"
 • "try the yak butter"

Ordet try har 9 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom juridik
 • Inom tidningar
 • Inom sjöfart
 • Inom handel
 • Inom politik
 • Inom däggdjur
 • Inom fysik
 • Inom film
utbildning
juridik
tidningar
sjöfart
handel
politik
däggdjur
fysik
film

Ordet try inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till try (inom utbildning)

Möjliga synonymer till try (inom utbildning)

Ordet try inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till try (inom juridik)

Ordet try inom tidningar

make an effort or attempt

Översättningar (inom tidningar)

Synonymer till try (inom tidningar)

Möjliga synonymer till try (inom tidningar)

Ordet try inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till try (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till try (inom sjöfart)

Ordet try inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till try (inom handel)

Möjliga synonymer till try (inom handel)

Ordet try inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till try (inom politik)

Möjliga synonymer till try (inom politik)

Ordet try inom däggdjur

give pain or trouble to

Översättningar (inom däggdjur)

Ordet try inom fysik

test the limits of

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till try (inom fysik)

Möjliga synonymer till try (inom fysik)

Ordet try inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till try (inom film)

Möjliga synonymer till try (inom film)

Diskussion om ordet try

try

tries
Substantiv

Översättningar (inom film)

Synonymer till try (inom film)

Hur används ordet try

 • "She gave it a good try"

Möjliga synonymer till try

Diskussion om ordet try