convict

convicts
Substantiv

Översättningar

Ordet convict har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ålderdomlig
ALLMÄNT
generell

Ordet convict inom ålderdomlig

Översättningar

Möjliga synonymer till convict

Ordet convict inom ALLMÄNT

a person serving a prison sentence

Synonymer till convict

Ordet convict inom generell

a person convicted of a criminal offence

convict

convict
convicted
convicted
Verb

Översättningar

Vad betyder convict inom sjöfart ?

find or declare guilty

Översättningar

Möjliga synonymer till convict