attaint

attaint
attainted
attainted
Verb

Översättningar

Synonymer till attaint

Ordet attaint har 6 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom handel
  • Inom ekonomi
  • Inom miljövetenskap
bildligt
generell
amerikansk engelska
handel
ekonomi
miljövetenskap

Ordet attaint inom bildligt

Synonymer till attaint (inom bildligt)

Möjliga synonymer till attaint (inom bildligt)

Ordet attaint inom generell

Synonymer till attaint (inom generell)

Möjliga synonymer till attaint (inom generell)

Ordet attaint inom amerikansk engelska

Synonymer till attaint (inom amerikansk engelska)

Ordet attaint inom handel

Synonymer till attaint (inom handel)

Möjliga synonymer till attaint (inom handel)

Ordet attaint inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till attaint (inom ekonomi)

Ordet attaint inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till attaint (inom miljövetenskap)

Diskussion om ordet attaint