attaint

attaint
attainted
attainted
Verb

Översättningar

Ordet attaint har 6 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom handel
  • Inom ekonomi
  • Inom miljövetenskap
bildligt
generell
amerikansk engelska
handel
ekonomi
miljövetenskap

Ordet attaint inom bildligt

Synonymer till attaint

Möjliga synonymer till attaint

Ordet attaint inom generell

Synonymer till attaint

Möjliga synonymer till attaint

Ordet attaint inom amerikansk engelska

Synonymer till attaint

Ordet attaint inom handel

Synonymer till attaint

Möjliga synonymer till attaint

Ordet attaint inom ekonomi

Översättningar

Möjliga synonymer till attaint

Ordet attaint inom miljövetenskap

Översättningar

Möjliga synonymer till attaint