discredit

discredit
discredited
discredited
Verb

Synonymer till discredit

Hur används ordet discredit

  • "The paper discredited the politician with its nasty commentary"
  • "This newspaper story discredits the politicians"

Ordet discredit har 2 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
amerikansk engelska
generell

Vad betyder discredit inom amerikansk engelska ?

damage the reputation of

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till discredit (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till discredit (inom amerikansk engelska)

Ordet discredit inom generell

cause to be distrusted or disbelieved

Översättningar (inom generell)

Synonymer till discredit (inom generell)

Möjliga synonymer till discredit (inom generell)

Diskussion om ordet discredit

discredit

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till discredit (inom generell)

Hur används ordet discredit

  • "your actions will bring discredit to your name"

Möjliga synonymer till discredit

Diskussion om ordet discredit