fälla

fällan
fällor
fällorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fälla

Hur böjs ordet fälla på svenska?

Obestämd singular: fälla
Bestämd singular: fällan
Obestämd plural: fällor
Bestämd plural: fällorna

Hur används ordet fälla

 • "– Vi bedömer bara om det är en lämplig plats att lägga ut en fälla på."
 • "Länsstyrelsen har gett en yrkesfiskare tillstånd att fiska med en så kallas push-up fälla i vattnet vid Mörrumsåns mynningsområde."
 • "Rätten menar att bevisen inte är tillräckligt starka för att fälla någon av dem, även om det är fastställt att de befann sig i lägenheten."
 • "Trots att sälar orsakar stora skador för yrkesfiskarna, skjuts det färre sälar än man har tillåtelse att fälla."
 • "Antar att det med revisionsberättelsen ingick i planen med att fälla valberedningens förslag ”."
 • "Lars Lundahl är länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Blekinge och säger att det inte är deras uppgift bara är att ta hänsyn till om platsen passar för en fälla eller inte."
 • "Trodde du att det rekordhöga priset på svenskt virke skulle få Ronneby kommun att fälla träden i Brunnsskogen?"
 • "Enligt domen saknas tillräcklig bevisning för att fälla dem."
 • "En text om hur det rekordhöga priset på svenskt virke fått Ronneby kommun att besluta sig för att fälla träden i Brunnsskogen var inte helt sann."
 • "Tingsrätten valde att fälla 41-åringen för grovt olaga tvång och 42 av de 55 brottstillfällen han åtalades för."
 • "– Vi bedömer bara om det är en lämplig plats att lägga ut en fälla på."
 • "Länsstyrelsen har gett en yrkesfiskare tillstånd att fiska med en så kallas push-up fälla i vattnet vid Mörrumsåns mynningsområde."
 • "Rätten menar att bevisen inte är tillräckligt starka för att fälla någon av dem, även om det är fastställt att de befann sig i lägenheten."
 • "Trots att sälar orsakar stora skador för yrkesfiskarna, skjuts det färre sälar än man har tillåtelse att fälla."
 • "Antar att det med revisionsberättelsen ingick i planen med att fälla valberedningens förslag ”."
 • "Lars Lundahl är länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Blekinge och säger att det inte är deras uppgift bara är att ta hänsyn till om platsen passar för en fälla eller inte."
 • "Trodde du att det rekordhöga priset på svenskt virke skulle få Ronneby kommun att fälla träden i Brunnsskogen?"
 • "Enligt domen saknas tillräcklig bevisning för att fälla dem."
 • "En text om hur det rekordhöga priset på svenskt virke fått Ronneby kommun att besluta sig för att fälla träden i Brunnsskogen var inte helt sann."
 • "Tingsrätten valde att fälla 41-åringen för grovt olaga tvång och 42 av de 55 brottstillfällen han åtalades för."

Vad betyder fälla inom jakt ?

Fotograf: Wikipedia
fångsredskap ofta försett med lockbete för att locka och medelst fallucka eller annat som faller igen fånga eller innestänga ett djur

Möjliga synonymer till fälla

Relaterat till fälla

slughet

förevändning

fara

motiv

svårighet

döljande

försåt

gömsle

fängelse

anfall

Diskussion om ordet fälla

 • bobbelinus - 2011-04-27

  Ni bör dela in översättningarna så att man kan skilja på uttryckets (verbets) betydelser: Fälla (juridik) Fälla (skogsbruk) Fälla (vardagligt/sport) Fälla (kemi) Fälla (jakt) <-- översättning efterfrågas mm.

fälla

fäller
fällde
fällt
Verb

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet fälla på svenska?

Presens: fäller
Preteritum: fällde
Supinum: fällt

Ordet fälla har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom skogsbruk
 • Inom kemi
 • Inom juridik
 • Inom textil
bildligt
skogsbruk
kemi
juridik
textil

Vad betyder fälla inom bildligt ?

fångsredskap ofta försett med lockbete för att locka och medelst fallucka eller annat som faller igen fånga eller innestänga ett djur

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fälla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fälla (inom bildligt)

Ordet fälla inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Engelska
 • fell  [ skogsbruk ]

Synonymer till fälla (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till fälla (inom skogsbruk)

Ordet fälla inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Möjliga synonymer till fälla (inom kemi)

Ordet fälla inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till fälla (inom juridik)

Möjliga synonymer till fälla (inom juridik)

Ordet fälla inom textil

Översättningar (inom textil)

Engelska

Möjliga synonymer till fälla (inom textil)

Diskussion om ordet fälla