ränker

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ränker

  • "Det lovvärda miljöscenariot döljer också ett tävlingsmoment, vilket gör att mys-samarbetet för att terraformera planeten snabbt färgas av cyniska ränker för att kamma hem flest poäng, och därmed bli den slutgiltiga segraren."
  • "Heidi Andersson och Björn Ferry gör entré i program fem och vän av ordning kan ju undra om de tänker smida ränker."

Översättningar

Relaterat till ränker

falskhet

förevändning

arbetslust

planmässighet

oredlighet

tankefel

slughet

ränker

Verb

Hur används ordet ränker

  • "Det lovvärda miljöscenariot döljer också ett tävlingsmoment, vilket gör att mys-samarbetet för att terraformera planeten snabbt färgas av cyniska ränker för att kamma hem flest poäng, och därmed bli den slutgiltiga segraren."
  • "Heidi Andersson och Björn Ferry gör entré i program fem och vän av ordning kan ju undra om de tänker smida ränker."

Relaterat till ränker

alstring