utrikespolitik

utrikespolitiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet utrikespolitik

 • "– Nej, det skulle i så fall innebära att Karlshamn bedriver en egen utrikespolitik, mot regeringens linje, och det vore helt otänkbart, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "– Ett ja skulle i så fall innebära att Karlshamn bedriver en egen utrikespolitik, mot regeringens linje, och det vore helt otänkbart, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "Men jag hade gärna hört mer om utrikespolitik, jag är intresserad av det som händer i världen, säger Amanda Kultanen."
 • "Det är åttonde gången spelet genomförs och eleverna har läst in sig på respektive lands inrikes- och utrikespolitik och internationella relationer."
 • "Svaret blir först att svenska säkerhetsmyndigheter saknar kunskap om Kina och att Kinas försvars- och utrikespolitik inte utgör ett hot mot andra länder."
 • "– Det är det enda rimliga om man vill ha en trovärdig utrikespolitik."
 • "Anslagen för det rättsliga området dras ned med drygt en miljard euro, pengarna till EU:s utrikespolitik minskar med knappt två miljarder och kostnaderna för EU-byråkratin dras ned med 1,5 miljarder euro."
 • "Det vore ynkligt, anser hon, om en svensk statsminister i en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik inte talar klarspråk."
 • "Sveriges utrikespolitik kritiseras"
 • "Vi kan också räkna med debatt om svenska regeringen satsar för mycket på EU och europeisk utrikespolitik och struntar i FN, om svenska soldater hellre borde göra FN-insatser än som i dag agera under EU- och Nato-flagg."
 • "– Nej, det skulle i så fall innebära att Karlshamn bedriver en egen utrikespolitik, mot regeringens linje, och det vore helt otänkbart, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "– Ett ja skulle i så fall innebära att Karlshamn bedriver en egen utrikespolitik, mot regeringens linje, och det vore helt otänkbart, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "Men jag hade gärna hört mer om utrikespolitik, jag är intresserad av det som händer i världen, säger Amanda Kultanen."
 • "Det är åttonde gången spelet genomförs och eleverna har läst in sig på respektive lands inrikes- och utrikespolitik och internationella relationer."
 • "Svaret blir först att svenska säkerhetsmyndigheter saknar kunskap om Kina och att Kinas försvars- och utrikespolitik inte utgör ett hot mot andra länder."
 • "– Det är det enda rimliga om man vill ha en trovärdig utrikespolitik."
 • "Anslagen för det rättsliga området dras ned med drygt en miljard euro, pengarna till EU:s utrikespolitik minskar med knappt två miljarder och kostnaderna för EU-byråkratin dras ned med 1,5 miljarder euro."
 • "Det vore ynkligt, anser hon, om en svensk statsminister i en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik inte talar klarspråk."
 • "Sveriges utrikespolitik kritiseras"
 • "Vi kan också räkna med debatt om svenska regeringen satsar för mycket på EU och europeisk utrikespolitik och struntar i FN, om svenska soldater hellre borde göra FN-insatser än som i dag agera under EU- och Nato-flagg."

Vad betyder utrikespolitik inom politik ?

Utrikespolitik är den politik en stat för gentemot andra stater, i syfte att tillgodose sina intressen. Genom utrikespolitiken strävar staten efter att uppnå säkerhetsmål, välfärdsmål och ideologiska mål. https://sv.wikipedia.org/wiki/Utrikespolitik

Relaterat till utrikespolitik

falskhet

planmässighet

Diskussion om ordet utrikespolitik