anslag

anslaget
anslag
anslagen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till anslag

Hur böjs ordet anslag på svenska?

Obestämd singular: anslag
Bestämd singular: anslaget
Obestämd plural: anslag
Bestämd plural: anslagen

Hur används ordet anslag

 • "Härmed yrkas att anslaget till de lokala skattemyndigheterna skall minskas med 10 procent."
 • "Riksrevisionen menar att Kustbevakningen har överskridit sina befogenheter när de tog åtta miljoner kronor av sitt anslag för att finansiera Frontex-operationen i Medelhavet."
 • "Minskade anslag till kalkning"
 • "Nu får myndigheten kritik av Riksrevisionen för hur de har använt sitt anslag."
 • "Innan har vi fått ta det från andra anslag, det handlar om ventilation och solskydd till exempel, säger Chatarina Holmberg ( S )."
 • "Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att avslå ansökan från Olofströms IK om en miljon kronor i extra anslag."
 • "– De har sagt att de i början av februari kommer att få intäkter i form av anslag från SHL som gör att de kommer att kunna betala hyran så vi har godkänt deras begäran."
 • "Han menar att Kustbevakningen har fått signaler om ökade anslag innan 2020."
 • "Men 2015 fick Kustbevakningen ökat anslag på 65 miljoner kronor vilket gjorde att man kunde starta upp aspirantrekryteringarna igen."
 • "Trots att ökade anslag, som skulle kunna rädda underskotten, inte syntes i i regeringens budgetförslag så känner han ingen oro."
 • "Det är efter anslag från regeringen på tio miljoner kronor som satsningen är möjlig."
 • "Anslaget var uppsatt på anslagstavlan"
 • "Ett anslag mot någons liv"
 • "Ljudet från anslaget mot strängarna är väldigt lågt ."

Ordet anslag har 7 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom kontor
 • Inom polisväsende
 • Inom musik
 • Inom vapen
 • Inom mat
 • Inom teknik
ekonomi
kontor
polisväsende
musik
vapen
mat
teknik

Vad betyder anslag inom ekonomi ?

Beviljande av penningmedel av en myndighet

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till anslag (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till anslag (inom ekonomi)

Relaterat till anslag (inom ekonomi)

utgift

bortgivande

fördelning

Ordet anslag inom kontor

Ett tillkännangivande som har anslagits på en anslagstavla e.d.

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Synonymer till anslag (inom kontor)

Relaterat till anslag (inom kontor)

offentliggörande

uppenbarande

varning

Ordet anslag inom polisväsende

En plan att förstöra eller skada

Översättningar (inom polisväsende)

Engelska

Synonymer till anslag (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till anslag (inom polisväsende)

Relaterat till anslag (inom polisväsende)

syfte

planmässighet

villfarelse

Ordet anslag inom musik

Det sätt varmed handen slås mot en sträng för att uppnå en önskad ton

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till anslag (inom musik)

Möjliga synonymer till anslag (inom musik)

Relaterat till anslag (inom musik)

musik

Ordet anslag inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Synonymer till anslag (inom vapen)

Möjliga synonymer till anslag (inom vapen)

Ordet anslag inom mat

Synonymer till anslag (inom mat)

Relaterat till anslag (inom mat)

förtäring

Ordet anslag inom teknik

Möjliga synonymer till anslag (inom teknik)

Diskussion om ordet anslag