arrende

arrendet
arrenden
arrendena
Substantiv [t]

Synonymer till arrende

Hur böjs ordet arrende på svenska?

Obestämd singular: arrende
Bestämd singular: arrendet
Obestämd plural: arrenden
Bestämd plural: arrendena

Hur används ordet arrende

 • "– Vi tycker att det bör vara oförändrat, vi kunde väl aldrig föreställa oss att greven skulle kräva arrende för investeringar som vi har gjort, säger Nils-Åke Ohlsson, vars släkt varit bofasta bönder på platsen sedan 1700-talet."
 • "Bland annat vände sig greven för ett år sedan till arrendenämnden och begärde att lantbrukarnas arrende skulle höjas med 40 000 kronor årligen."
 • "Han har vänt sig till arrendenämnden och begärt att lantbrukarnas arrende ska höjas med 40 000 kronor årligen, till 230 000 kronor."
 • "Han driver sedan ett år den populära sportfiskecampen och betalar ett arrende åt statliga Sveaskog."
 • "Rätten gick inte med på greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters krav på att kraftigt höja deras arrende."
 • "Nu är Rörbergs flygplats nedlagd och flygklubben har bara kvar sitt arrende till sista december."
 • "Nej till arrende"
 • "Krögare positiv men hoppades på mer : ” Alla borde få fri arrende ”"
 • "– Just den här sommaren tycker jag att alla krögare borde få fri arrende, säger Sara Eriksson."
 • "– Det minsta kommunen kan göra vore att ge fri arrende över sommaren, för att så många restauranger som möjligt ska överleva."
 • "– Vi tycker att det bör vara oförändrat, vi kunde väl aldrig föreställa oss att greven skulle kräva arrende för investeringar som vi har gjort, säger Nils-Åke Ohlsson, vars släkt varit bofasta bönder på platsen sedan 1700-talet."
 • "Bland annat vände sig greven för ett år sedan till arrendenämnden och begärde att lantbrukarnas arrende skulle höjas med 40 000 kronor årligen."
 • "Han har vänt sig till arrendenämnden och begärt att lantbrukarnas arrende ska höjas med 40 000 kronor årligen, till 230 000 kronor."
 • "Han driver sedan ett år den populära sportfiskecampen och betalar ett arrende åt statliga Sveaskog."
 • "Rätten gick inte med på greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters krav på att kraftigt höja deras arrende."
 • "Nu är Rörbergs flygplats nedlagd och flygklubben har bara kvar sitt arrende till sista december."
 • "Nej till arrende"
 • "Krögare positiv men hoppades på mer : ” Alla borde få fri arrende ”"
 • "– Just den här sommaren tycker jag att alla krögare borde få fri arrende, säger Sara Eriksson."
 • "– Det minsta kommunen kan göra vore att ge fri arrende över sommaren, för att så många restauranger som möjligt ska överleva."

Ordet arrende har 2 betydelser

 • Inom historia
 • Inom sjöfart
historia
sjöfart

Vad betyder arrende inom historia ?

nyttjanderätt till jord mot vederlag

Översättningar (inom historia)

Engelska

Möjliga synonymer till arrende (inom historia)

Relaterat till arrende (inom historia)

utgift

avtal

besittning

inkomst

pris

Ordet arrende inom sjöfart

Synonymer till arrende (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till arrende (inom sjöfart)

Diskussion om ordet arrende