kostnadsberäkning

kostnadsberäkningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kostnadsberäkning

  • "– Vi menar att den kostnadsberäkning som beslutet fattades på är felaktig."
  • "– Vi har gjort en kostnadsberäkning på 55 miljoner kronor."
  • "Än så länge finns inget slutligt besiktningsprotokoll och heller ingen kostnadsberäkning för vad en eventuell renovering kan kosta."
  • "– Vi vill bygga den i trä och ska nu beräkna konstruktionen för att sen kunna göra en kostnadsberäkning."
  • "– Det gjordes en kostnadsberäkning på vad det innebär ifrån 60, 70 och 75 år."
  • "I den nya planen ska även en kostnadsberäkning ingå."
  • "Trafikverkets kostnadsberäkning för höghastighetsbanorna på 170 miljarder kronor skulle därmed sjunka till runt 145 miljarder kronor."
  • "Nu ska Kustbevakningen lämna in en sammanställning med kostnadsberäkning till försvarsdepartementet."
  • "Denna kostnadsberäkning för 2016 bygger på antagandet att 100.000 söker asyl i år."
  • "Även Socialdemokraternas kostnadsberäkning för statskassan på 5,4 miljarder är osäker."

Möjliga synonymer till kostnadsberäkning

Diskussion om ordet kostnadsberäkning