förbrukare

förbrukaren
förbrukare
förbrukarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förbrukare

Hur böjs ordet förbrukare på svenska?

Obestämd singular: förbrukare
Bestämd singular: förbrukaren
Obestämd plural: förbrukare
Bestämd plural: förbrukarna

Hur används ordet förbrukare

  • "Elnätsägarna i södra Sverige säger också att de har den kapacitet som krävs för att ansluta nya förbrukare och öka effektuttaget i södra Sverige."
  • "” Hjälp oss att bruka den livskraft du har lagt i din skapelse så att vi blir förvaltare och inte förbrukare, uppbyggare och inte nedrivare ”."
  • "Överförd el till slutlig förbrukare 2017, i GWh :"
  • "I Torneå finns stålverket Outokumpu som är en av Finlands största förbrukare av el."
  • "Stora förbrukare erbjuds att på anmodan sänka sin konsumtion och får betalt för detta."
  • "När det gäller de flaskor och burkar som förstördes vid tillfället pekar kommunen i sin skrivelse på att ” förbrukare skall sortera ut förpackningar från annat avfall och lämna det till insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. ” Detta har inte skett i det här fallet, konstaterar Växjö kommun, men menar samtidit att eftersom de flaskor och burkar som förstördes är insmugglade så är det tveksamt om det går att tillämpa producentansvarsreglerna i just det här fallet."
  • "Men samtidigt är Indien också världens näst största förbrukare av kol, eftersom behovet av energi ökar så snabbt."
  • "– På några års sikt har vi en viss ökad överföringskapacitet samtidigt som vi har många förbrukare av el här uppe i form av företaget Northvolt och många andra, konstaterar ekonomichefen."
  • "Boliden är en enorm förbrukare av energi och bolaget står faktiskt ensamt för en procent av hela Sveriges konsumtion av el."
  • "Det innebär att alla som säljer el till förbrukare måste köpa elcertifikat av de producenter som har certifikat att sälja."

Diskussion om ordet förbrukare