kostnad

kostnaden

kostnader

kostnaderna

Substantiv
ekonomi
Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat.

Synonymer