köpslut

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till köpslut

förvärv

byte

avtal

köp

överflyttning