utrymning

utrymningen
utrymningar
utrymningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till utrymning

Hur böjs ordet utrymning på svenska?

Obestämd singular: utrymning
Bestämd singular: utrymningen
Obestämd plural: utrymningar
Bestämd plural: utrymningarna

Hur används ordet utrymning

  • "Om inte landstinget Blekinge vidtar akuta åtgärder begär fackförbunden Vision och Kommunal en omedelbar utrymning av byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona."
  • "Skolan tog hotet på allvar och övervägde en utrymning."
  • "Men räddningstjänsten menar att brandvamaren bör flyttas till entrén så att kantorn får en tidig indikation på en eventuell brand i entrén och på det sättet kan påbörja en utrymning från orgelläktaren."
  • "De boende i huset ska i stället lita till särskilda trapphus för utrymning."
  • "Det krävdes ingen utrymning av lägenheterna i flerfamiljshuset där vagnen brann under onsdagen, men det blev kraftig rökutvecklig i trapphuset."
  • "Granatliknande föremål ledde till utrymning av polishuset i Falun"
  • "Beslut om utrymning togs klockan 12.30."
  • "Ingen utrymning har dock gjorts."
  • "– Vi samverkar med räddningstjänsten, biträder vid utrymning och att stänga av Våmhusvägen, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisen."
  • "Bland annat står det många sängar ( både med patienter och utan ), arbetsstationer och annan utrustning i korridorerna vilket gör att utrymningsvägarna blockeras och försvårar utrymning vid eventuell brand."

Vad betyder utrymning inom teknik ?

det att utrymma ett område (t.ex. vid brand eller annan fara)

Möjliga synonymer till utrymning

Relaterat till utrymning

överflyttning

förlust

utträde

Diskussion om ordet utrymning