avdankning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till avdankning

upplösning

befrielse

overksamhet

annullering

avslag

förlust

nedgång

Diskussion om ordet avdankning