avdankning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till avdankning

upplösning

befrielse

overksamhet

avslag

förlust

annullering

nedgång