abdikation

abdikationen
abdikationer
abdikationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet abdikation på svenska?

Obestämd singular: abdikation
Bestämd singular: abdikationen
Obestämd plural: abdikationer
Bestämd plural: abdikationerna

Hur används ordet abdikation

  • "Enligt Henrik S Järrel, rojalist och samhällsdebattör, vore en abdikation något främmande för en svensk regent, och helt onödigt."
  • "Dessutom tror Johanna Leijon att en tidig abdikation från kungens sida skulle innebära en lättnad för kronprinsessan."
  • "- Kungen borde förbereda sin abdikation, säger K-G Bergström i morgonens Gomorron Sverige."
  • "Man har bestämt sig för en dagordning och den handlar i första hand om att få till stånd en abdikation och i andra hand att få ett annat statsskick till stånd, säger Järrel."
  • "Man har bestämt sig för en dagordning och den handlar i första hand om att få till stånd en abdikation och i andra hand att få ett annat statsskick till stånd, säger Järrel."
  • "- Kungen borde förbereda sin abdikation, säger K-G Bergström i morgonens Gomorron Sverige."
  • "Med anledning av kungens abdikation samlas regeringen till ett extrainsatt möte i morgon."
  • "Många reagerade på idén och såg det som en sorts abdikation för brottsligheten."
  • "En tårögd kung Juan Carlos undertecknade på onsdagen det dokument som slutgiltigt slår fast hans abdikation från den spanska tronen."
  • "Kungen undertecknade sin abdikation"

Vad betyder abdikation inom vardagligt ?

Abdikation (av lat. ab-, "av", och dicare, "förkunna"), avsäga sitt ämbete, eller avsäga sig regeringsmakten eller tronen; när en regent avgår i förtid. https://sv.wikipedia.org/wiki/Abdikation

Möjliga synonymer till abdikation

Relaterat till abdikation

upplösning

upphörande

avsneddning

avsägelse

Diskussion om ordet abdikation