upphöra

upphör
upphörde
upphört
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet upphöra på svenska?

Presens: upphör
Preteritum: upphörde
Supinum: upphört

Hur används ordet upphöra

 • "Det är helt otroligt att det inte kan upphöra."
 • "Men fältgruppen kommer inte att upphöra helt och hållet, utan förändringen gör att arbetet på helgerna kan komma att dras ner."
 • "– I och med att datalagringsbestämmelserna numera inte får tillämpas, efter domen i EU-domstolen, är det vår skyldighet enligt lagen om elektronisk kommunikation att upphöra med datalagringen och radera data, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, en av operatörerna som nu slutat lagra trafikdata."
 • "Om markägaren och Karlshamns kommun inte kommer överens kan det kommunala ansvaret för badplatsen upphöra."
 • "Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet, skriver FI."
 • "– Trots allt så är det egentligen ungdomar och barn på skolorna som vi vill påverka, att upphöra med sin rökning eller inte börja alls."
 • "Måste upphöra"
 • "När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen."
 • "Det är enligt DI i strid med personuppgiftslagen och DI förelägger nu BTH att upphöra att behandla känsliga personuppgifter som högskolan hittills gjort."
 • "DI förelägger nu högskolan att upphöra med att behandla känsliga personuppgifter på det sätt som gjorts."

Vad betyder upphöra inom vardagligt ?

inte längre vara, inte längre existera

Översättningar

Synonymer till upphöra

Möjliga synonymer till upphöra

Relaterat till upphöra

upphörande

uppehåll

slut

avbrott

avvänjning

omogenhet

overksamhet

sysslolöshet

tomrum

föränderlighet

upphörande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom generell ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Översättningar

Möjliga synonymer till upphörande

upphörande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom generell ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Översättningar

Möjliga synonymer till upphörande

upphörande

upphörandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom bildligt ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Översättningar

Synonymer till upphörande

Möjliga synonymer till upphörande

Relaterat till upphörande

upphörande

uppehåll

overksamhet

slut