upphöra

upphör
upphörde
upphört
Verb

Synonymer till upphöra

Hur böjs ordet upphöra på svenska?

Presens: upphör
Preteritum: upphörde
Supinum: upphört

Hur används ordet upphöra

 • "Det är helt otroligt att det inte kan upphöra."
 • "Men fältgruppen kommer inte att upphöra helt och hållet, utan förändringen gör att arbetet på helgerna kan komma att dras ner."
 • "– I och med att datalagringsbestämmelserna numera inte får tillämpas, efter domen i EU-domstolen, är det vår skyldighet enligt lagen om elektronisk kommunikation att upphöra med datalagringen och radera data, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, en av operatörerna som nu slutat lagra trafikdata."
 • "Om markägaren och Karlshamns kommun inte kommer överens kan det kommunala ansvaret för badplatsen upphöra."
 • "Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet, skriver FI."
 • "– Trots allt så är det egentligen ungdomar och barn på skolorna som vi vill påverka, att upphöra med sin rökning eller inte börja alls."
 • "Måste upphöra"
 • "När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen."
 • "Det är enligt DI i strid med personuppgiftslagen och DI förelägger nu BTH att upphöra att behandla känsliga personuppgifter som högskolan hittills gjort."
 • "DI förelägger nu högskolan att upphöra med att behandla känsliga personuppgifter på det sätt som gjorts."

Vad betyder upphöra inom vardagligt ?

inte längre vara, inte längre existera

Relaterat till upphöra

upphörande

uppehåll

slut

avbrott

overksamhet

avvänjning

omogenhet

sysslolöshet

tomrum

föränderlighet

Diskussion om ordet upphöra

upphörande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom generell ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Möjliga synonymer till upphörande

Diskussion om ordet upphörande

upphörande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom generell ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Möjliga synonymer till upphörande

Diskussion om ordet upphörande

upphörande

upphörandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet upphörande

 • "– Det finns en möjlighet för honom att före augusti begära upphörande av vård, säger Johan Montelius."
 • "– I vårt system har vi ett antal automatgenererade händelser, en av dem är att det i samband med avtals upphörande skickas ett mejl till hyresgäster med information om tid för besiktning och annat rörande den stundande avflytten, säger han."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Trafikverkets utredning för bansträckningarna med förslaget om upphörande av underhåll har varit ute på extern remiss under hösten 2013."
 • "Under remisstiden har det inte kommit fram några konkreta planer om trafikering på sträckan, och därför har Trafikverkets styrelse nu fattat beslut om upphörande av underhåll på sträckan."
 • "Mejlen visar att landstinget föreslog titeln ” Överenskommelse om förtida upphörande ” men Onemed vill att det i stället ska heta ” Avslutsavtal ” för att ” betona det framåtblickande som detta avtal innebär ( d.v.s. möjliggöra en förnyad konkurrensutsättning ) snarare än att det ges ett fokus som betonar tillbakablickande diskussioner ”."
 • "Avtalet visar att Balfour Beatty Rail får 125 miljoner kronor för att kompensera de förluster man gör på grund av kontraktets förtida upphörande."
 • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
 • "I dag finns hur mycket tv som helst – från världens alla hörn sköljer dygnet runt nyhetsrapportering i ett aldrig upphörande mediebrus."

Vad betyder upphörande inom bildligt ?

; som upphör /vid viss tidpunkt/

Relaterat till upphörande

upphörande

uppehåll

overksamhet

slut

Diskussion om ordet upphörande