återkallelse

återkallelsen
återkallelser
återkallelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till återkallelse

Hur böjs ordet återkallelse på svenska?

Obestämd singular: återkallelse
Bestämd singular: återkallelsen
Obestämd plural: återkallelser
Bestämd plural: återkallelserna

Hur används ordet återkallelse

 • "Nu ska krögarna gå en kurs och inträffar ytterligare incidenter kan det bli aktuellt med en varning eller återkallelse av serveringstillståndet."
 • "Kvinnan har kontaktat IVO och anser att det finns förmildrande omständigheter, vilket gör att hon motsätter sig en återkallelse."
 • "– Det här är en global återkallelse och den berör alla regioner som vi gör affärer med, sade en talesperson för Honda, som återkallar 1,1 miljoner bilar."
 • "Nu sänker Transportstyrelsen avgiften för körkortstillstånd efter återkallelse från 1.670 kronor till 500 kronor från den 1 januari 2016."
 • "Socialstyrelsen utredning om läkaren är klar och i rapporten skriver Socialstyrelsen att läkaren inte har ” visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att skyddsåtgärder eller återkallelse av legitimation kan vara aktuellt ”."
 • "Polisen menar att det är en s.k. interimistisk åtgärd som gjorts i avvaktan på att frågan om återkallelse av tillståndsbevis ( licenser ) prövas slutligt."
 • "Carlsberg Sverige ser mycket allvarligt på händelsen och gör nu en återkallelse samt har inlett en intern utredning."
 • "Mannen själv skriver i sin överklagan att det saknas objektiva omständigheter som kan vara till grund för en återkallelse av vapentillståndet."
 • "” Vi har gjort en återkallelse av de aktuella partiet äpplen, och därmed är produkten stoppad för försäljning till konsument ”, säger Therese Lystedt på Ica Sverige i ett pressmeddelande."
 • "I en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, som är den instans som beslutar om återkallelse av lärarlegitimationer, skriver Skolinspektionen att brottet som mannen dömts för är så allvarligt att hans lämplighet som lärare kan ifrågasättas."
 • "Nu ska krögarna gå en kurs och inträffar ytterligare incidenter kan det bli aktuellt med en varning eller återkallelse av serveringstillståndet."
 • "Kvinnan har kontaktat IVO och anser att det finns förmildrande omständigheter, vilket gör att hon motsätter sig en återkallelse."
 • "– Det här är en global återkallelse och den berör alla regioner som vi gör affärer med, sade en talesperson för Honda, som återkallar 1,1 miljoner bilar."
 • "Nu sänker Transportstyrelsen avgiften för körkortstillstånd efter återkallelse från 1.670 kronor till 500 kronor från den 1 januari 2016."
 • "Socialstyrelsen utredning om läkaren är klar och i rapporten skriver Socialstyrelsen att läkaren inte har ” visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att skyddsåtgärder eller återkallelse av legitimation kan vara aktuellt ”."
 • "Polisen menar att det är en s.k. interimistisk åtgärd som gjorts i avvaktan på att frågan om återkallelse av tillståndsbevis ( licenser ) prövas slutligt."
 • "Carlsberg Sverige ser mycket allvarligt på händelsen och gör nu en återkallelse samt har inlett en intern utredning."
 • "Mannen själv skriver i sin överklagan att det saknas objektiva omständigheter som kan vara till grund för en återkallelse av vapentillståndet."
 • "” Vi har gjort en återkallelse av de aktuella partiet äpplen, och därmed är produkten stoppad för försäljning till konsument ”, säger Therese Lystedt på Ica Sverige i ett pressmeddelande."
 • "I en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, som är den instans som beslutar om återkallelse av lärarlegitimationer, skriver Skolinspektionen att brottet som mannen dömts för är så allvarligt att hans lämplighet som lärare kan ifrågasättas."

Vad betyder återkallelse inom juridik ?

handlingen att återkalla något

Möjliga synonymer till återkallelse

Relaterat till återkallelse

frikallelse

förnekelse

uppehåll

annullering

utplåning

vankelmod

tvivel

oenighet

avbön

botfärdighet

avsägelse

upphörande

ovillighet

förkastelse

tillbakagång

tillbakagång

försumlighet

obeslutsamhet

återställande

Diskussion om ordet återkallelse

 • - 2009-08-03

  återkallelse