ebb

ebben
ebbar
ebbarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ebb

Övrig relation till ebb

Motsats till ebb

Hur böjs ordet ebb på svenska?

Obestämd singular: ebb
Bestämd singular: ebben
Obestämd plural: ebbar
Bestämd plural: ebbarna

Hur används ordet ebb

 • "Sötvattensgräns: den punkt i ett vattendrag där vid ebb och under perioder av lågt tillflöde av sötvatten salthalten ökar märkbart på grund av havsvattenförekomsten. eur-lex.europa.eu"
 • "– Det är hjul på och så seglar vi på sandstränder där det är ebb och flod."
 • "Vinterns första snö har knappt hunnit lägga sig men Avesta kommun har redan ebb i kassan för snöröjningen."
 • "Men Findus Group förnekar att koncernen har ebb i kassan."
 • "När vi var där och filmade var det ebb!"
 • "- Det är årets längsta väntan mellan löneutbetalningarna i december och i januari och många får därför ebb i kassan."
 • "Men för andra betyder det usla sommarvädret ebb i kassan."
 • "Lågtrycket ger ebb i kassan"
 • "Teknikbyn i Västerås har ebb i kassan."
 • "Januari är den månad då många känner av ebb i kassan efter juloch nyårsfirandet."
 • "– Jag tolkade det som att det var klippor som hade rest sig och eftersom det hade varit fullmåne kvällen innan så tänkte jag att det var en väldigt strak ebb när vattnet drog undan och förbi."
 • "– Det är hjul på och så seglar vi på sandstränder där det är ebb och flod."
 • "Vinterns första snö har knappt hunnit lägga sig men Avesta kommun har redan ebb i kassan för snöröjningen."
 • "Men Findus Group förnekar att koncernen har ebb i kassan."
 • "När vi var där och filmade var det ebb!"
 • "- Det är årets längsta väntan mellan löneutbetalningarna i december och i januari och många får därför ebb i kassan."
 • "Men för andra betyder det usla sommarvädret ebb i kassan."
 • "Lågtrycket ger ebb i kassan"
 • "Teknikbyn i Västerås har ebb i kassan."
 • "Januari är den månad då många känner av ebb i kassan efter juloch nyårsfirandet."
 • "– Jag tolkade det som att det var klippor som hade rest sig och eftersom det hade varit fullmåne kvällen innan så tänkte jag att det var en väldigt strak ebb när vattnet drog undan och förbi."

Ordet ebb har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Vad betyder ebb inom bildligt ?

Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnås, varefter förloppet upprepar sig. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Tidvattenhöjden är skillnaden mellan lågvatten och högvatten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvatten

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Motsats till ebb (inom bildligt)

Synonymer till ebb (inom bildligt)

Övrig relation till ebb (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ebb (inom bildligt)

Relaterat till ebb (inom bildligt)

torrhet

förbrukning

återstudsning

nedgång

tillbakagång

sänkning

vattenflöde

nedtryckning

underlägsenhet

grundhet

Ordet ebb inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ebb (inom bildligt)

Övrig relation till ebb (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ebb (inom bildligt)

Diskussion om ordet ebb

ebb

ebbs
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till ebb (inom bildligt)

Ordet ebb har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
sjöfart
generell

Vad betyder ebb inom sjöfart ?

the outward flow of the tide

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till ebb (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till ebb (inom sjöfart)

Ordet ebb inom generell

a gradual decline (in size or strength or power or number)

Synonymer till ebb (inom generell)

Diskussion om ordet ebb

ebb

Adjektiv

Diskussion om ordet ebb

ebb

ebb
ebbed
ebbed
Verb

Översättningar

Vad betyder ebb inom sjöfart ?

low back or recede; of tide water

Diskussion om ordet ebb