ebb

ebben
ebbar
ebbarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Bjørn som tegner

Hur böjs ordet ebb på svenska?

Obestämd singular: ebb
Bestämd singular: ebben
Obestämd plural: ebbar
Bestämd plural: ebbarna

Hur används ordet ebb

 • "Sötvattensgräns: den punkt i ett vattendrag där vid ebb och under perioder av lågt tillflöde av sötvatten salthalten ökar märkbart på grund av havsvattenförekomsten. eur-lex.europa.eu"
 • "– Det är hjul på och så seglar vi på sandstränder där det är ebb och flod."
 • "Vinterns första snö har knappt hunnit lägga sig men Avesta kommun har redan ebb i kassan för snöröjningen."
 • "Men Findus Group förnekar att koncernen har ebb i kassan."
 • "När vi var där och filmade var det ebb!"
 • "- Det är årets längsta väntan mellan löneutbetalningarna i december och i januari och många får därför ebb i kassan."
 • "Men för andra betyder det usla sommarvädret ebb i kassan."
 • "Lågtrycket ger ebb i kassan"
 • "Teknikbyn i Västerås har ebb i kassan."
 • "Januari är den månad då många känner av ebb i kassan efter juloch nyårsfirandet."
 • "– Jag tolkade det som att det var klippor som hade rest sig och eftersom det hade varit fullmåne kvällen innan så tänkte jag att det var en väldigt strak ebb när vattnet drog undan och förbi."
 • "– Det är hjul på och så seglar vi på sandstränder där det är ebb och flod."
 • "Vinterns första snö har knappt hunnit lägga sig men Avesta kommun har redan ebb i kassan för snöröjningen."
 • "Men Findus Group förnekar att koncernen har ebb i kassan."
 • "När vi var där och filmade var det ebb!"
 • "- Det är årets längsta väntan mellan löneutbetalningarna i december och i januari och många får därför ebb i kassan."
 • "Men för andra betyder det usla sommarvädret ebb i kassan."
 • "Lågtrycket ger ebb i kassan"
 • "Teknikbyn i Västerås har ebb i kassan."
 • "Januari är den månad då många känner av ebb i kassan efter juloch nyårsfirandet."
 • "– Jag tolkade det som att det var klippor som hade rest sig och eftersom det hade varit fullmåne kvällen innan så tänkte jag att det var en väldigt strak ebb när vattnet drog undan och förbi."

Rim på ebb

Ordet ebb har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Vad betyder ebb inom bildligt ?

Fotograf: Bjørn som tegner
Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnås, varefter förloppet upprepar sig. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Tidvattenhöjden är skillnaden mellan lågvatten och högvatten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvatten

Översättningar

Engelska

Motsats till ebb

Synonymer till ebb

Övrig relation till ebb

Möjliga synonymer till ebb

Relaterat till ebb

torrhet

förbrukning

återstudsning

nedgång

tillbakagång

sänkning

vattenflöde

nedtryckning

underlägsenhet

grundhet

Ordet ebb inom bildligt

Översättningar

Synonymer till ebb

Övrig relation till ebb

Möjliga synonymer till ebb

ebb

Adjektiv

ebb

ebb
ebbed
ebbed
Verb

Översättningar

Vad betyder ebb inom sjöfart ?

low back or recede; of tide water

Översättningar

Möjliga synonymer till ebb

ebb

ebbs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ebb har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
sjöfart
generell

Vad betyder ebb inom sjöfart ?

the outward flow of the tide

Översättningar

Svenska

Synonymer till ebb

Möjliga synonymer till ebb

Ordet ebb inom generell

a gradual decline (in size or strength or power or number)

Synonymer till ebb