slacken

slacken
slackened
slackened
Verb

Synonymer till slacken

Hur används ordet slacken

  • "He slackened his pace as he got tired"
  • "the rope slackened"

Ordet slacken har 4 betydelser

  • Inom religion
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
religion
juridik
generell
sjöfart

Ordet slacken inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till slacken (inom religion)

Ordet slacken inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till slacken (inom juridik)

Möjliga synonymer till slacken (inom juridik)

Ordet slacken inom generell

become looser or slack

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till slacken (inom generell)

Ordet slacken inom sjöfart

make slack as by lessening tension or firmness

Översättningar (inom sjöfart)

Diskussion om ordet slacken