wither

withers
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • manke  [ zoologi, häst ]

Möjliga synonymer till wither

Diskussion om ordet wither

wither

wither
withered
withered
Verb

Ordet wither har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom bildligt
  • Inom fysik
teknik
bildligt
fysik

Ordet wither inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till wither (inom teknik)

Ordet wither inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till wither (inom bildligt)

Ordet wither inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Diskussion om ordet wither