extinguish

extinguish
extinguished
extinguished
Verb

Ordet extinguish har 5 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom tobaksrökning
  • Inom medicin
fysik
generell
bildligt
tobaksrökning
medicin

Ordet extinguish inom generell

Synonymer till extinguish (inom generell)

Ordet extinguish inom bildligt

put out or quench, as of fires or lights

Synonymer till extinguish (inom bildligt)

Ordet extinguish inom tobaksrökning

Synonymer till extinguish (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till extinguish (inom tobaksrökning)

  • stub [ tobacco smoking ]

Ordet extinguish inom medicin

Synonymer till extinguish (inom medicin)

Möjliga synonymer till extinguish (inom medicin)

Diskussion om ordet extinguish