crush

crushes
Substantiv

Ordet crush har 3 betydelser

 • Inom media
 • Inom dryck
 • Inom generell
media
dryck
generell

Vad betyder crush inom media ?

a dense crowd of people

Översättningar (inom media)

Synonymer till crush (inom media)

Möjliga synonymer till crush (inom media)

Ordet crush inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till crush (inom dryck)

Möjliga synonymer till crush (inom dryck)

Ordet crush inom generell

the act of crushing

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crush (inom generell)

Uttryck till crush (inom generell)

Ord i uttryck för crush (inom generell)

Möjliga synonymer till crush (inom generell)

Diskussion om ordet crush

 • - 2009-06-01

  Älskade

 • - 2018-12-03

  ledsen

crush

crush
crushed
crushed
Verb

Synonymer till crush (inom generell)

Hur används ordet crush

 • "crush an aluminum can"
 • "The car crushed the toy"
 • "The plastic bottle crushed against the wall"

Ordet crush har 8 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom radio
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom musik
 • Inom slang
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
botanik
radio
veterinärmedicin
musik
slang
mat
generell
sjöfart

Ordet crush inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till crush (inom botanik)

Möjliga synonymer till crush (inom botanik)

Ordet crush inom radio

Översättningar (inom radio)

Synonymer till crush (inom radio)

Möjliga synonymer till crush (inom radio)

Ordet crush inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till crush (inom veterinärmedicin)

Möjliga synonymer till crush (inom veterinärmedicin)

Ordet crush inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till crush (inom musik)

Möjliga synonymer till crush (inom musik)

Ordet crush inom slang

break into small pieces

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till crush (inom slang)

Ordet crush inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till crush (inom mat)

Ordet crush inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crush (inom generell)

Ordet crush inom sjöfart

become injured, broken, or distorted by pressure

Översättningar (inom sjöfart)

Diskussion om ordet crush