screw

screw
screwed
screwed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet screw

 • "Screw the bottle cap on"

Ordet screw har 6 betydelser

 • Inom musik
 • Inom sex
 • Inom matematik
 • Inom slang
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
musik
sex
matematik
slang
sjöfart
teknik

Vad betyder screw inom musik ?

fasten something with screws

Översättningar

Möjliga synonymer till screw

Vanlig betydelse av ordet screw inom sex

Översättningar

Svenska

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

Vanlig betydelse av ordet screw inom matematik

tighten or fasten by means of screwing motions

Översättningar

Möjliga synonymer till screw

Mindre vanlig betydelse av ordet screw inom slang

Översättningar

Möjliga synonymer till screw

Mindre vanlig betydelse av ordet screw inom sjöfart

Översättningar

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

Mindre vanlig betydelse av ordet screw inom teknik

Översättningar

Svenska

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

screw

screws
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet screw har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom sex
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell
sex
slang
generell
generell

Vad betyder screw inom generell ?

a fastener with a tapered threaded shank and a slotted head

Översättningar

Svenska

Vanlig betydelse av ordet screw inom generell

a device with several angled blades that rotates to push against water or air

Översättningar

Svenska

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

Vanlig betydelse av ordet screw inom sex

Översättningar

Svenska
 • knull  [ sex, vulgärt ]

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

Mindre vanlig betydelse av ordet screw inom slang

Översättningar

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw

Ovanlig betydelse av ordet screw inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till screw

Ovanlig betydelse av ordet screw inom generell

A simple machine of the inclined-plane type consisting of a spirally threaded cylindrical rod that engages with a similarly threaded hole

Synonymer till screw

Möjliga synonymer till screw