bungle

bungles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till bungle

Möjliga synonymer till bungle

Diskussion om ordet bungle

bungle

bungle
bungled
bungled
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bungle

  • "I bungled it!"

Ordet bungle har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet bungle inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till bungle (inom ALLMÄNT)

Ordet bungle inom generell

spoil by behaving clumsily or foolishly

Diskussion om ordet bungle