screw up

screw up
screwed up
screwed up
Verb

Översättningar

Hur används ordet screw up

  • "screw up the heat"
  • "screw up one's face"

Ordet screw up har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom sex
vardagligt
ALLMÄNT
teknik
sex

Ordet screw up inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till screw up

Möjliga synonymer till screw up

Ordet screw up inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till screw up

Möjliga synonymer till screw up

Ordet screw up inom teknik

screw or turn higher

Översättningar

Ordet screw up inom sex

twist into a strained configuration

Översättningar

Möjliga synonymer till screw up