misstate

misstate
misstated
misstated
Verb

Översättningar

Vad betyder misstate inom sex ?

state something incorrectly: "You misstated my position"

Översättningar

Möjliga synonymer till misstate